LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Održane regionalne radionice sa lokalnim povjerenicima Saveza

logo savez novi1        AMCS Logo

U okviru projekta “Podrška savezima opština i gradova-AMCS“, koji savezi opština i gradova provode u saradnji sa misijom OEBS-a, održane su tri regionalne radionice koje su okupile lokalne povjerenike Saveza opština i gradova Republike Srpske. Radionice su održane u Tesliću, 10. septembra, na Jahorini, 11. septembra i u Trebinju,  13. septembra.

Cilj organizovanja radionice je poboljšanje komunikacije i saradnje Saveza sa jedinicama lokalne samouprave putem lokalnih poverenika.

U prvom dijelu programa radionica prezentovan je rad Saveza opština i gradova Republike Srpske, kao i  projekat AMCS, dok su u drugom dijelu programa lokalni povjerenici imali mogućnost da daju svoje prijedloge i sugestije na koji način oni mogu doprinijeti boljoj saradnji njihovih jedinica lokalne samouprave i Saveza. Usvojene su i preporuke za budući rad.

Tokom održavanja radionice u Tesliću, predsjednik Saveza, Mićo Mićić rekao je da povjerenici predstavljaju sponu između Saveza i lokalnih zajednica i da je vrlo važno da ovi ljudi budu kvalitetno osposobljeni za svoj zadatak.
"Povjerenik je praktično oficir za vezu između Saveza opština i gradova i lokalne zajednice iz koje on potiče. Negov zadatak je da pomogne obostrano, kako bi Savez znao koji su to problemi lokalne zajednice, ali da pomogne i svojoj lokalnoj zajednici u smislu rješavanja globalnih pitanja u kojima učestuje Savez", istakao je Mićić.

Generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske Aco Pantić rekao je da je Savez uključen u nekoliko vrlo značajnih  projekata koje podržavaju međunarodne organizacije u BiH, među kojima je i projekat "Podrška savezima opština i gradova".
Generalni sekretar smatra da je uloga lokalnih povjerenika izuzetno značajna, jer predstavljaju prvu kontakt osobu između Saveza opština i gradova i jedinica lokalnih samouprava.
"Jedinice lokalnih samouprava u posljednje vrijeme nalaze se pred brojnim izazovima koji se tiču finansiranja lokalnih zajednica i prenosa nadležnosti sa republičkog na lokalni nivo, tako da će u svemu tome uloga Saveza opština i gradova, pa i lokalnih povjerenika, u narednom periodu biti sve značajnija", naglasio je Pantić.
On je izrazio zahvalnost Misiji OEBS-a u BiH za podršku u provođenju ovog projekta.

Lokalni povjerenici Saveza opština i gradova Republike Srpske (SOGRS)  na radionicama održanim u periodu od 10. do 13. septembra 2013. godine, a u okviru projekta Podrška savezima opština i gradova AMCS, dali su preporuke za poboljšanja saradnje sa jedinicama lokalne samouprave. Objedinjene preporuke, koje će biti prezentirane na Predsjedništvu Saveza opština i gradova su:

•         Jačati mrežu lokalnih povjerenika SOGRS

•         Redovno nominovati priče o dobrim praksama u JLS putem povjerenika na sajtu saveza

•         Opštinska odjeljenja trebaju da dostavljaju sugestije za unapređenje rada saveza i

           pružanja usluga JLS putem povjerenika

•         Probati osigurati kontinuitet u angažmanu lokalnih povjerenika

•         Uraditi prezentaciju rada SOGRS zaposlenima unutar opština, putem povjerenika

•         Redovno informisati lokalne povjerenike o aktivnostima SOGRS

•         Uvesti stimulaciju (materijalnu ili nematerijalnu) za rad lokalnih povjerenika

•         Raditi na jačanju svijesti načelnika o značaju funkcije lokalnog povjerenika

•         Redovno ažurirati informacije

•         Raditi redovan godišnji izvještaj o radu lokalnih povjerenika

•         Sistematizovati mjesto lokalnog povjerenika

•         Ažurirati baze podataka o JLS (kontakti, imena funkcionera, statistički podaci)

•         Dostavljati akta povjerenicima (direktno, i kopirati ih na svu prepisku)

•         Organizovati redovne sastanake povjerenika 

 

 

Radionica u Tesliću, 10. septembar 2013

20130920tesliclp1

20130920tesliclp2

20130920tesliclp3

 

 

Radionica na Jahorini, 11. septembar 2013.

20130920jahorinalp1

20130920jahorinalp2

20130920jahorinalp3

 

Radionica u Trebinju, 13. septembar 2013.

20130920trebinjelp1

20130920trebinjelp2

20130920trebinjelp3

 

 Ovdje možete pogledati tv prilog sa radionice održane u Tesliću:

http://www.youtube.com/watch?v=U2vi1H97Zvg


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA