LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Sastanak Radne grupe za zapadni Balkan Komiteta regiona EU

komitet regiona-245x100Lokalni i regionalni predstavnici iz zemalja Evropske unije i Bosne i Hercegovine sastali su se 14. novembra 2013. godine, u Briselu, u okviru Radne grupe za zapadni Balkan Komiteta regiona EU kako bi se razmotrila skorija kretanja u odnosima između EU i Bosne i Hercegovine i njihovog uticaja na lokalne vlasti. Članovi Radne grupe su naglasili potrebu za uspostavljanje mehanizama koordinacije između različitih nivoa vlasti kako bi se omogućilo da sa jednim glasom razgovara o evropskim pitanjima i osigura efikasno korišćenje pretpristupnih fondova.
 
Četrnaesti sastanak Radne grupe za zapadni Balkan Komiteta regiona fokusirao se na političke i društvene reforme u Bosni i Hercegovini (BiH), kao potencijalnog kandidata za članstvo u EU, kao i korišćenje pretpristupnih fondova EU na lokalnom i regionalnom nivou. Ovo je bio pogodan trenutak za debatu s obzirom na prošlomjesečno usvajanje izvještaja o napretku Evropske Komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2013. godinu, koji ocjenjuje izglede zemlje za ulazak u Evropsku uniju sa " u zastoju" .
 
Predsjedavajuća Radne grupe Mia De VITS iz Belgije, u svom uvodnom govoru istakla je da "Komitet regiona uvijek daje svoju punu podršku procesu proširenja. Ovo se prikazuje ne samo kroz mišljenja, ali i u svojim odlukama da podrži proces stabilizacije i pridruživanja u zemljama potencijalnim kandidatima za uspostavljanje tematske radne grupe, kao što je i ova." Kada je u pitanju uloga lokalnih vlasti u proširenju , ona je podsjetila da je, na isti način kao u zemljama Evropske unije, države sa statusom kandidata i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU moraju dizajnirati sopstveni model decentralizacije, u skladu sa principom subsidijarnosti.
 
Ambasador Misije BiH pri EU, g-din Igor Davidović naglasio je da pridruživanje EU ostaje prioritet na političkoj agendi zemlje: "Naši jasni prioriteti su članstvo u EU, razvoj funkcionalnih državnih institucija i uravnotežena decentralizacija vlasti, gdje je uloga lokalnog razvoja i teritorijalne saradnje pod okriljem funkcionalnih državnih organa neophodna." On je dodao da "Komitet regiona ima neprocjenjivu ulogu na Zapadnom Balkanu, a posebno u Bosni i Hercegovini gdje njihova ekspertiza u procesu upravljanja na više nivoa vlasti može inspirisati institucionalne i političke lidere u zemlji da govore jednim glasom o procesu Integracija u EU, za vrijeme angažovanja i koordinacije svih pod-državnih nivoa".
 
Paola Pampaloni, šef Jedinice za BiH u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije, predstavila je glavne zaključke izvještaja o napretku za 2013. godinu zemlje koji ukazuje na nedostatak progresa ka članstvu u EU . Ona je skrenula pažnju na glavne " prepreke " koje trenutno blokiraju proces, uključujući i neuspjeh da se postigne sporazum do sada na rješenju za sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa diskriminacijom građana na osnovu etničke pripadnosti ( Sejdić-Finci ), kao i nedostatak mehanizama koordinacije između različitih nivoa vlasti.
 
Dino Elezović , predstavnik Kantona Sarajevo u Briselu, pohvalio je mogućnosti koje nudi Local Administration Facility (LAF), u organizaciji Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, zajedno sa Komitetom regiona kako bi se unaprijedila znanja o korišćenju pretpristupnih fondova kroz bolju pripremu projekata na lokalnom nivou.
 
Na temu korišćenja pretpristupnih fondova (IPA) na lokalnom nivou predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Mićo Mićić pokrenuo je pitanje poteškoća sa kojima se suočavaju male opštine u BiH u dizajniranju i sprovođenju projekata koje finansira EU zbog ograničenih kapaciteta kofinansiranja.
 
2013-11-18-zapadni balkan- micic
Gradonačelnik Brčko distrikta BiH , Anto Domić, bio je voljan da naglasi svoju posvećenost na usklađivanju sa evropskim vrijednostima i standardima i doprinese formiranju odgovarajućih mehanizama koordinacije između Distrikta, entiteta i države kako bi se omogućila transpozicija pravnih akata EU na cijelu teritoriju BiH .
 
Na kraju sastanka, Mia de Vits je izrazila nadu da će prepreke koje sprečavaju trenutni proges BiH na putu ka Evropskoj uniji biti očišćene do kraja godine kako se ne bi dodatno usporavao proces integracija. Ona je ponovila da je Komitet regiona potpuno posvećen podsticanju razmjene najboljih praksi između EU i BiH lokalnih vlasti, i nudeći im smjernice za efikasnije korišćenje resursa koji nude pretpristupni fondovi.
 

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA