LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Potpisan Memorandum o razumijevanju-"Podrška lokalnim zajednicama u RS za izradu LAP-ova za ravnopravnost polova za 2014-2015"

logo savez novi1logo-gendercentarvladars12
U Kancelariji Saveza opština i gradova Republike Srpske u Banjaluci, 25.marta2014.godine, Gender centar-Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade RS i Misija OSCE-a u BiH, potpisali su Memorandum o razumijevanju povodom provođenja „Programa podrške lokalnim zajednicama u RS za izradu lokalnih akcionih planova za ravnopravnost polova za period 2014-2015“, koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom opština i gradova RS. 
Memorandum o razumijevanju su potpisali Kendal Palmer, zamjenik direktora Odjela za ljudsku dimenziju OSCE misije u BiH i Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Vlade RS. Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Vlade RS, je tom prilikom izjavila: "Projekat se realizuje u partnerstvu sa Savezom opština i gradova RS, a uz podršku OSCE misije u BiH u periodu od 1. februara do 30. septembra tekuće godine. U okviru ovog programa realizuju se 4 obuke za predstavnike lokalnih organa vlasti , u 5 regija RS (Banjaluka, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Trebinje i Doboj ), kako bi se lokalni akcioni planovi usvojili i implementirali u opštinama RS. Po završetku projekta, planirana je certifikacija opština koje su usvojile Gender akcione planove na skupštinama. Ovaj program takođe doprinosi provođenju Gender akcionog plana BiH za period 2013-2017."
2014-03-25-sogrsgender
Kendal Palmer, zamjenik direktora Odjela za ljudsku dimenziju OSCE misije u BiH je izjavio:„Misija OSCE-a u BiH snažno podržava rad domaćih institucija i organizacija civilnog društva na ukidanju rodnih stereotipa i stvaranju prilika za učešće žena u javnom i političkom životu. Gender centar Vlade RS je naš strateški partner u Republici Srpskoj koji razvija lokalne gender akcione planove za ostvarivanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou vlasti. Naš cilj je da pomognemo Gender centru u ovim procesima, kako bi se osigurala izrada i primjena rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou vlasti.“
2014-03-25-sogrsgender2

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA