LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Jačanje integriteta u lokalnim samoupravama(SILG)

Ovdje možete preuzeti Priručnik "Uvođenje planova integriteta na lokalnom nivou"Ovaj Priručnik je namjenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i praktičarima koji u okviru svojih redovnih aktivnosti namjeravaju da rade na donošenju i  implementaciji planova integriteta odnosno antikorupcionih planova. Priručnik se naslanja na metodološke obrasce koje je propisala Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Više informacija o projektu:
Jačanje integriteta u lokalnim samoupravama (SILG) - unapređenje transparentnosti i odgovornosti u radu lokalnih samoupravnih jedinica

 

 

 

 


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA