LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

"Akademija za lidere" Savjeta Evrope, Jahorina, 15.novembar 2016

JAHORINA-U okviru programa Savjeta Evrope “Akademija za lidere” Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, 15 novembra 2016 godine na Jahorini organizovali su uvodnu radionicu na temu “Uloga liderstva izabranih zvaničnika u organima lokalne samouprave u BiH”. Na radionici su prisustvovali novoizabrani grado/načelnici (sa prvim mandatom) iz Bosne i Hercegovine tokom koje je predstavljen program “Akademije za lidere” koji će se provoditi naredne godine, a koji će proći 20 izabranih zvaničnika iz 10 jedinica lokalne samouprave.
Program Akademija liderstva je edukativni program koji će izabranim zvaničnicima pružiti znanja I praktične savjete za uspostavljanja kvalitetne i dobre uprave. Učesnici programa će se tokom ovog programa upoznati sa novim načinima razmišljanja o liderstvu , te sa  znanjima i vještinama koje čine osnovu dobrog liderstva.
Program je podijeljen  u tri faze od kojih svaka traje 3-4 dana u periodu od 6 mjeseci.
Faza 1: Jačanje ličnog kapaciteta
Faza2: Izgradnja institucionalnih kapaciteta
Faza3: Pružanje liderstva u zajednici
U periodu između ovih faza, učesnici će realizovati dogovorene liderske zadatke u svojim opštinama, te će u toku narednih faza obrazovnog ciklusa izvjestiti o njima. Tokom ovog programa koristiće se interaktivan rad i  različite tehnike obuke.
Akademija liderstva 1
Akademija liderstva 2
 

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA