LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalne samouprave-Početna radionica u pilotnoj fazi projekta

Početna radionica u pilotnoj fazi projekta "Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalne samouprave" održana je 16. – 17. januara 2017.godine, u Gelzenkirhenu u Njemačkoj. U organizaciji Servisne službe za jedinice lokalne samouprave jednoga sveta (SKEW) održana je početna radionica u okviru projekta "Partnerstvo održivog razvoja jedinica lokalne samouprave".
U projekat su uključene opštine i gradovi iz Srbije i Bosne i Hercegovine koje imaju pobratimske gradove u Njemačkoj. Cilj projekta je da se produbi saradnja između pobratimskih gradova, odnosno realizuju konkretni projekti u okviru uspostavljene saradnje.
Prisutne je u ime organizatora pozdravio dr Stefan Vilhelmi,  rukovodilac Servisne službe za jedinice lokalne samouprave jednoga sveta (SKEW), Ingejdžement Global kao i Ulrich Kaltenbah iz Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). U ime grada domaćina Martina Rudović, zamjenica gradonačelnika Gelzerkirhena dočekala je prisutne u gradskoj kući gdje je bila i održana dvodnevna radionica. Opštine i gradovi iz BiH koji su učestvovali na radionici su grad Bijeljina, Sarajevo, Zenica, opština Travnik i Goražde. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Projekat će obuhvatiti različite pristupe u realizaciji 17. ciljeva održivog razvoja (SDGs) Agende 2030 na lokalnom nivou. Razmjenom najboljih praksi i kroz koordinaciju, prenos znanja i podršku, projekat ima za cilj da operacionalizuje (SDGs) i opštinska partnerstva. Projekat će ponuditi opštinama koje učestvuju priliku da se uspostavi dijalog o (SDGs) ciljevima u okviru svojih opštinskih partnerstava i da se izgradi strateška saradnja za njihovo postizanje. Partneri će takođe imati za cilj da zajednički sprovode različite mere i aktivnosti za 17 ciljeva Agende 2030.
Predstavnici grada Bijeljine potpisali su Memorandum o saradnji sa pobratimskom opštinom Langenhagen.
Njemacka 1
Njemacka 3
Njemacka 2
Njemačka 4
 
 

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA