LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Novi e-learning kurs za opštine i gradove

Novi e-learning kurs – Angažman građana će biti pokrenut 07.02.2017. godine, od strane Svjetske banke - Kampusa otvorenog učenja.  
Kurs je na engleskom jeziku i besplatan je. 
Kurs se sastoji od:
-          Kako i zasto je vazan angazman gradjana;
-          Uloga gradjana u kreiranju javne politike;
-          Kako se angazovanjem gradjana moze poboljsati pruzanje javnih usluga;
-          Uticaj nedavne inovacije u informacijske i komunikacijske tehnologije.  
Kurs je podučio mnoge brojne vodece strucnjake iz ove oblasti, uključujući Bet Noveck, direktor GovLab na New York Univerzitetu, John Gaventa, direktor istraživanja na Institutu za razvoj studija na Univerzitetu u Sussex, Rakesh Rajani, direktor građanskog angažmana i Vlada na Ford Foundation, Danny Sriskandarajah, generalni sekretar CIVICUS i Jonathan Fox, direktor Centra za istraživanje odgovornosti na Američkom univerzitetu.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA