LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Izvještaj o benčmarkingu u upravljanju čvrstim otpadom za 2015.g.

Izvještaj o benčmarkingu u upravljanju čvrstim otpadom za 2015.godinu je sastavlјen od strane Radne grupe za upravlјanje čvrstim otpadom i vodom u okviru Mreže udruženja lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS).
Ovo je drugo izdanje Izvještaja i u njemu se daje prikaz napretka u upravlјanju čvrstim otpadom u zemlјama Jugoistočne Evrope u 2015. godini, u poređenju sa 2014. godinom. Izvještaj pomaže članovima NALAS-a – udruženjima lokalnih vlasti u zemlјama jugoistočne Evrope da dobiju nepristrasan uvid u stanje upravlјanja čvrstim otpadom u poređenju sa drugim zemlјama i opštinama. Izvještaj jasno identifikuje specifična područja gdje se uočavaju prilike, daje prioritete područjima koja se moraju pobolјšati, uspostavlјa očekivanja određenog učinka i nadgleda promjene u regionu Jugoistočne Evrope. Na poslijetku, radi se o upravlјanju čvrstim otpadom na način koji je društveno, ekološki i finansijski odgovoran.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA