LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Poziv za podnošenje prijava jedinica lokalne samouprave u BiH

Swiss logo FINAL june 2014Logo UNDPPoziv za podnošenje prijava jedinica lokalne samouprave u BiH za učešće u implementaciji Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) faza III, kojeg podržavaju Vlada Švajcarske i UNDP u BiH. Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) upućuje poziv jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH) da se prijave za učešće u njegovoj implementaciji.
Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), čija će se treća faza implementirati u periodu od 2017. do početka 2021. godine, je partnerska inicijativa koju primarno finansira Švajcarska  vlada, a implementira UNDP u BiH. Treća faza Projekta ima za cilј afirmaciju i konsolidaciju stečenih znanja i sistema za upravlјanje razvojem, od lokalnog, preko kantonalnog do entitetskog nivoa. U tom smislu, Projekat namjerava raditi sa približno 30 JLS, 10 kantona i relevantnim entitetskim partnerima te Brčko distriktom na uspostavi održivog i koherentnog sistema za upravlјanje lokalnim razvojem, uz obezbjeđivanje poticajnih finansijskih mehanizama za finansiranje lokalnih i kantonalnih strateških prioriteta.
Putem ovog poziva na podnošenje prijava, ILDP će odabrati 10 partnerskih JLS u BiH kojima će se pružiti tehnička podrška za izradu lokalnih integrisanih razvojnih strategija i uvođenje sistemskih procesa za upravlјanje lokalnim razvojem. 
Način podnošenja prijave
Pozivaju se sve zainteresovane jedinice lokalne samouprave u BiH, koje zadovolјavaju preduslove poziva, da učestvuju u otvorenom i konkurentnom procesu odabira partnerskih jedinica lokalne samouprave za projekat ILDP.
Mole se jedinice lokalne samouprave, koje se prijavlјuju na poziv, da dostave sve obavezne dokumente za prijavu, onako kako je to pojedinačno naglašeno u Smjernicama za podnosioce prijava. Jedinice lokalne samouprave svoje prijave na učešće i dodatne dokumente treba da dostave u jednom štampanom primjerku i jednom primjerku u elektronskoj formi (CD ili USB), putem preporučene pošte, privatne poštanske usluge ili lično na slјedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)
„Projekat integrisanog lokalnog razvoja“ (ILDP III) 
UN House
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
 
Otvoreni dani, tokom tokom kojih će zainteresirani moći dobiti dodatne informacije i pojašnjenja vezana za uslove poziva, će biti organizovani na tri lokacije i to kako slijedi:
Travnik, Zgrada Vlade SBK  (Stanična 43), 08.05.2017. od 12:00-14:00 sati
Mostar, UNDP regionalni ured Mostar (Bulevar narodne revolucije 19), 10.05.2017. od 12:00-14:00 sati
Istočna Ilidža, Zgrada Opštine Istočna Ilidža (Vojvode Radomira Putnika 2), 11.05.2017. od 12:00-14:00 sati
Sve prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i pripadajućim Smjernicama, trebaju biti dostavlјene najkasnije do 22.maja 2017. godine (ponedelјak), do 17:00 sati. Prijave na učešće podnešene na druge načine (npr. faks ili e-mail) neće biti uzete u razmatranje.
Dodatne informacije i elektronske verzije Smjernica, te pripadajućih prijavnih dokumenata, su dostupne na slјedećim web adresama:
www.undp.ba                                       www.sogfbih.ba                                   www.alvrs.com

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA