LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Održan seminar o adresnom registru

Predstavnici Saveza opština i gradova RS prisustvovali su  02.04.2014. godine u Banjaluci Seminaru o adresnom registru koji je održan uorganizaciji CILAP projekta, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine (FGU FBiH), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (RUGIPP) i IDDEEA (Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka). Skup su otvorili g-din Pelle Persson, savjetnik u Ambasadi Švedske zadužen za međunarodnu razvojnu saradnju, g-din Miloš Komljenović, vršilac dužnosti direktora RUGIPP, g-din Željko Obradović, direktor FGU FBiH, g-din Siniša Macan, direktor IDDEEA i g-đa Anđa Zimić, direktor CILAP projekta.
Cilj seminara je bio  upoznavanje IDDEEA i drugih interesnih grupa (statistika, MUP, kantoni, gradovi, opštine) sa tekućim procesom izgradnje adresnog registra kao i sa značajem i potrebom za buduću saradnju između IDDEEA, lokalnih samouprava i geodetskih uprava. Krajnji cilj CILAP projekta, FGU FBiH i RUGIPP je uvođenje jedinstvenog sistema za vođenje adresnog registra u okviru opštinskih uprava, što će omogućiti uređenje ove oblasti i rešavanje mnogih problema vezanih za rad kako opštinskih uprava tako i IDDEEA. Adresni registar povezan sa podacima geodetskih uprava biće osnova za izdavanje korektnih identifikacionih dokumenta i   registraciju građana, rješavanje komunalnih problema, izdavanje raznih dozvola, statističke potrebe. U okviru prezentacija stručnjaka iz Švedske prikazana je primjena i korist od centralnog adresnog registra u Švedskoj.
Veliku pažnju prisutnih privukla je prezentacija pilot projekta sprovedenog u opštini Čitluk. Tokom pilot projekta razvijena je zakonska regulativa, urađena savremena aplikacija za uspostavu i vođenje sistema adresnog registra sa centralnom bazom podataka u FGU FBiH i započeta je njena primjena u opštini Čitluk. Razvijena aplikacija i iskustva prikupljena tokom realizacije pilot projekta biće u narednom periodu implementirani u drugim opštinama FBiH, a planirano je i prilagođavanje zakonskoj regulativi i propisima RS.
Pored predstavnika organizatora, seminaru su prisustvovali predstavnici Federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS,  Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, poreskih uprava FBiH, RS i distrikta Brčko, Federalnog i Republičkog zavoda za statistiku,  MUP-a RS, kantonalnih MUP,  kao i mnogih lokalnih samouprava iz FBiH i RS.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA