Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić primio delegaciju Savez

BANJA LUKA-Dvanaestog marta 2016. godine član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske dr Mladen Ivanić primio je delegaciju Saveza opština i gradova Republike Srpske koju je predvodio Mićo Mićić predsjednik Saveza.
Predstavnici Saveza opština i gradova RS informisali su člana Predsjedništva BiH o djelovanju Saveza, s posebnim osvrtom na mogućnost aktivnijeg uklјučivanja jedinica lokalne samouprave u proces evropskih integracija.
Sagovornici su zaklјučili da je jačanje kapaciteta lokalne samouprave za korištenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU od izuzetnog značaja, imajući u vidu poziciju i nadležnosti lokalne samouprave, kao i potrebu prilagođavanja i primjene propisa EU na lokalnom nivou. Takođe je istaknuto nastojanje lokalnih organa za podizanjem kvaliteta usluga koje pružaju građanima, radi usklađivanja sa evropskom praksom, kao i podizanja životnog standarda građana.
Član Predsjedništva BiH Ivanić je pozdravio rad Saveza i iskazao punu podršku nastojanjima za aktivnije uklјučivanje jedinica lokalne samouprave u proces evropskih integracija.
Posjeta Ivanicu