LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Telefonske_konsultacije

mail-PHD

faq

E-learning

Obuke 

 

Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Pravno savjetovanje

Pravno savjetovanje Saveza opština i gradova RS uspostavlјeno je sa cilјem pružanja pravne pomoći gradskim i opštinskim administracijama, kako bi se na taj način znatno  doprinijela pobolјšanju usluga koje Savez pruža jedinicama lokalne samouprave, a posredno i unapređenju usluga koje članice Saveza pružaju svojim građanima.  Pravno savjetovanje nema mandat da daje individualnu pravnu pomoć građanima. Građani se za pravni savjet mogu obratiti službama pravne pomoći koje su, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, organizovane u svakoj jedinici lokalne samouprave u RS.
 

 

 


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA