LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Misija i zadaci

Misija

Savez opština i gradova RS kao samostalna, nestranačka, nepolitička asocijacija lokalnih vlasti je usmjerena na

  • afirmaciju principa i vrijednosti lokalne samouprave, zaštitu i razvoj lokalne samouprave na osnovu principa demokratije i decentralizacije vlasti,
  • podsticanje, organizovanje i usaglašavnje medjusobne saradnje jedinica lokalne samouprave,
  • utvrdjivanje zajedničkih stavova svojih članica i pokretanje inicijative pred nadležnim državnim organima putem uspostavljanja dijaloga izmedju predstavnika lokalne i državne vlasti,
  • ostvarivanje saradnje sa nacionalnim i medjunarodnim asocijacijama lokalnih vlasti.

Zadaci

  • Savez opština i gradova RS lobira u ime jedinica lokalne samouprave u odnosima sa centralnom vlašću.
  • Funkcionisanje Saveza kao efikasnog centra za pružanje usluga jedinicama lokalne samouprave.
  • Savez će nastaviti obezbjedjivanje organizacione strukture, koja mora biti fleksibilna i efikasna za ostvarivanje svoje funkcije
  • Savez kao finansijski samoodrživa i stabilna asocijacija.
  • Saradnja sa medjunarodnim i domaćim vladinim i nevladinim organizacijama
  • Savez će nastaviti sa obezbjedjivanjem medijske podrške za afirmaciju svojih ciljeva

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA