LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

O nama

Savez opština i gradova Republike Srpske je osnovan 1998. godine u Brčkom i čine ga udružene op štine zbog međusobne saradnje te zbog pružanja servisa svim članicama, razmjene iskustava, zajedničkog nastupa i djelovanja.

Savez opština i gradova Republike Srpske je nacionalna asocijacija jedinica lokalne samouprave, koja zastupa njihove interese pred centralnim vlastima i predstavlja centar za pružanje usluga iz oblasti lokalne samouprave.


Strategija Saveza se ogleda u kreiranju i obezbeđivanju visokih poslovnih standarda u svim ključnim elementima organizacije (ciljevima, sredstvima, strukturi, kadrovima, informacijama) i vitalnim elementima upravljanja (planiranja, odlučivanja, organizovanja, koordiniranja, kontrolisanja) svih članica Saveza.

Čime se bavimo

Djelatnost Saveza odvija se u svim oblastima života i rada od značaja za lokalne zajednice, a naročito da

  • organizuje razmjenu iskustava i druge oblike međusobne saradnje clanica nase asocijacije, utvrđuje i zauzima stavove o pitanjima od zajedničkog interesa, sarađuje sa organima i organizacijama koje se zalažu za iste ciljeve,
  • organizuje rasprave o aktuelnim pitanjima zaštite, razvoja i unapređivanja lokalne samouprave
  • unapređuje i razvija aktivnost javnih službi u komunalno -stambenoj oblasti, urbanizmu, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, obrazovanju, kulturi i zaštiti covjekove okoline,
  • utvrđuje program rada i preduzima mjere za njihovo ostvarivanje
  • predlaze izmjene ili donošenje propisa i mjera Republike u oblasti lokalne samouprave
  • informise o praksi u Republici i inostarnstvu u oblastima od zanačaja za lokalnu samoupravu
  • saraduje sa međunarodnim i nacionalnim asocijacijama lokalnih vlasti i sa inostranim gradovima i opštinama

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA