Nadzorni odbor

Na 14.redovnoj Skupštini Saveza opština i gradova Republike održanoj 30.3.2017.godine, za članove Nadzornog odbora Saveza opština i gradova Republike Srpske izabrane su opštine Teslić, Prnjavor i Novi Grad. Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine.