LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Resorni odbori

resorni_odboriResorni odbori Saveza opština i gradova Republike Srpske su radna tijela koja okupljaju predstavnike opština i gradova oko bitnih pitanja iz nadležnosti lokalne samouprave u cilju razmijene iskustava i formulisanja zakonodavnih i drugih vrsta inicijativa za poboljšanje položaja i funkcionisanja jedinica lokalne samouprave.

Odbori tijesno sarađuju sa Predsjedništvom, tako što obrađuju pitanja koja Predsjedništvo pokreće sa aspekta svog djelokruga i ukazuju Predsjedništvu na pitanja koja bi trebalo inicirati ka predstavnicima centralne vlasti. Odbori svoje izvještaje podnose Predsjedništvu saveza. Takođe, odbori često i samostalno prosleđuju inicijative različitim državnim organima, a njihov delokrug je iz tih razloga i utvrđen shodno djelokrugu resornih ministarstava u Vladi ili odbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
U skladu sa Statutom Saveza opština i gradova Republike Srpske, odbori se sastaju najmanje dva puta godišnje.
Na Konstitutativnoj Konferenciji resornih odbora saveza odbori su definisali svoje programe rada, odnosno osnovna pitanja kojima će se baviti u toku svog mandata.
Rad odbora pomaže Stručna služba saveza, pre svega sekretar odbora, a u njihovom radu često će učestvovati i domaći i strani stručnjaci iz predmetnih oblasti.
U Savezu opština i gradova Republike Srpske funkcioniše 9 odbora:

 • Odbor za lokalnu samoupravu i ljudske resurse

   

 • Odbor za finansije i ekonomska pitanja

   

 • Odbor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

   

 • Odbor za ustavna i zakonodavna pitanja

   

 • Odbor za urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu čovjekove okoline

   

 • Odbor za energetsku efikasnost

   

 • Odbor za socijalnu politiku

   

 • Odbor za privredni razvoj

   

 • Odbor za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport

   


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA