LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Skupština

Skupština je najviši organ Saveza.

Ko čini Skupštinu?

Skupštinu sačinjavaju predstavnici članica Saveza. Obzirom da su sve opštine i gradovi  Republike Srpske članice Saveza, Skupštinu čine 57 načelnika opština i 7 gradonačelnika - Banja Luka, Istočno Sarajevo, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Zvornik i Trebinje.

Skupština se održava po potrebi a najmanje jednom u dvije godine.
Skupštinu saziva Predsjedništvo po svojoj inicijativi ili na prijedlog najmanje ¼ članova Saveza.
Skupština može raspravljati i odlučivati o svim pitanjima iz djelokruga Saveza, a isključivo je nadležna za:

 • donošenje Statuta Saveza,
 • utvrđivanje smjernica za rad Saveza,
 • pregleda i potvrđuje izvještaj o radu i materijalno-finansijskom poslovanju Saveza,
 • utvrđivanje načina finansiranja Saveza i utvrđivanje visine članarine,
 • izbor Predsjedništva Saveza,
 • izbor predsjednika i potpredsjednika Saveza,
 • osnivanje i ukidanje odbora Saveza,
 • izbor i razrješenje: predsjednika i članova Nodzornog odbora i predsjednika odbora,
 • odlučivanje o učlanjenju u međunarodne organizacije,
 • imenovanje generalnog sekretara,
 • osnivanje institucija od interesa za članove,
 • odlučivanje o prestanku postojanja Saveza,
 • vrši i druge poslove u vezi sa radom Saveza.

Svi predstavnici ravnopravno učestvuju u radu Skupštine.
Svaki član Saveza, bez obzira na broj delegata, ima samo jedan glas pri odlučivanju u Skupštini. Kvorum za rad Skupštine postoji a ko su prisutne delegacije više od polovine članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih delegata. Glasanje na Skupštini je javno, ukoliko učesnici Skupštine drugačije ne odluče.

Ukoliko Skupštini ne prisustvuje većina, kako je to predviđeno članom 23, ona se odlaže i zakazuje nova.

 


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA