LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

 Opšte informacije o projektu

ReLOaDRegionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja će biti ponuđena kao model za korištenje širom Zapadnog Balkana. Kao regionalna inicijativa, ReLOaD projekat se provodi u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji.

U svim državama i teritorijama na Zapadnom Balkanu nedovoljno je razvijena saradnja između lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD). Nedostatak transparentnosti u finansiranju OCD-ova se prepoznaje kao jedna od najvećih prepreka razvoja i funkcionisanja civilnog društva. Modeli koji se koriste su često nepotpuni i diskriminatorni te ne doprinose jačanju položaja i važnosti civilnog društva u zajednicama i usporavaju dalji razvoj participativne demokratije.

Opšti cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka, te unapređenje potsticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Specifični cilj je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD-ova iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

ReLOaD će unaprijediti saradnju između lokalnih vlasti i OCD-ova i ojačati kapacitete svih relevantnih aktera da se aktivno uključe u razvoj partnerstava. Projekat će raditi na uvođenju i održivosti transparentnog, razvojno orijentisanog projektnog pristupa finansiranju OCD-ova iz budžeta jedinica lokalne samouprave koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa lokalnim strategijama razvoja.

S obzirom na regionalnu prisutnost, ReLOaD će funkcionisati i kao platforma za umrežavanje država i teritorija Zapadnog Balkana, te za razmjenu iskustava i naučenih lekcija vezano za bolje pružanje usluga građanima.

 

Ko će imati koristi od ReLOaD projekta i šta mi radimo?

Koristi od ReLOaD projekta imat će sljedeći projektni partneri:

-jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi),

-OCD-ovi,

-relevantne institucije odgovorne za saradnju s OCD-ovima u zemljama koje učestvuju u projektu.


Partnerske jedinice lokalne samouprave će se birati kroz kompetitivan i transparentan proces u svim zemljama Zapadnog Balkana. Cilj procesa je izbor ukupno 50 jedinica lokalne samouprave i to po 5 na Kosovu*, u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji; te 10 jedinica lokalne samouprave u Albaniji i 20 u Bosni u Hercegovini od kojih će biti 10 novih i 10 jedinica lokalne samouprave koje su ranije učestvovale u LOD projektu.

U izabranim opštinama i gradovima, ReLOaD će podržati provođenje 200 projekata OCD-ova i očekuje se da će korist od tih projekata imati oko 38.000 građana. Posebna pažnja bit će posvećena projektima koji doprinose jačanju uloge žena, mladih i socijalno isključenih grupa stanovništva.

ReLOaD će stvoriti uslove za konkurentan pristup pri dodjeli sredstava na projektnoj osnovi iz budžeta jedinica lokalne samouprave i istovremeno motivisati OCD-ove da se profesionalizuju i unaprijede nivo pružanja usluga. Osim toga, uvođenjem transparentnog i inkluzivnog pristupa u proces raspodjele sredstava na lokalnom nivou unaprijedit će se iskoristivost fondova i transparentnost grant šema jedinica lokalne samouprava.

*Sve reference na Kosovo su u skladu sa Rezolucijom 1244 (1999) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija

 

ReLOaD - očekivani rezultati

ReLOaD će, između ostalog, postići sljedeće ključne rezultate u 50 jedinica lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana:

Razvijene procedure za transparentnu dodjelu finansijske podrške za OCD-ove iz javnih budžeta,

Usluge koje pružaju OCD-ovi odražavaju potrebe građana u partnerskim jedinicama lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana,

Osnaženi kapaciteti OCD-ova i jedinica lokalne samouprave u implementaciji grant šema i realizovanju kvalitetnih projekata,

Poboljšano regionalno umrežavanje i dijalog između civilnog društva i jedinica lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana.

 

 


AKTUELNOSTI:
 
Druga radionica: "Prezentacija LOD Metodologija i njena primjena"
Sa ciljem detaljnijeg informisanja o načinima na koji se sredstva iz opštinskih i gradskih budžeta mogu transparentno dodjeljivati te promociji LOD metodologije, kao seta alata i procedura razvijenih za tu svrhu, Savez opština i gradova Republike Srpske organizovao je jednodnevnu radionicu na temu „Prezentacija LOD metodologije i njena primjena“ za prvu grupu izabranih opština iz Republike Srpske koje učestvuju u projektu ReLOaD...
 
Radionica na temu:Prezentacija LOD Metodologije i njena primjena

Sa ciljem detaljnijeg informisanja o načinima na koji se sredstva iz opštinskih i gradskih budžeta mogu transparentno dodjeljivati te promociji LOD metodologije, kao seta alata i procedura razvijenih za tu svrhu, Savez opština i gradova Republike Srpske organizovao je jednodnevnu radionicu na temu „Prezentacija LOD metodologije i njena primjena“ za drugu grupu izabranih opština iz Republike Srpske koje učestvuju u projektu ReLOaD...

 
 
Odabrano novih 11 opština za učešće u projektu ReLOaD
SARAJEVO-Partnerski odbor projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD u okviru drugog ciklusa javnog poziva za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, je odabrao novih jedanaest opština za učešće u projektu...


Kontakt osoba: Goran Rakić
E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Tel: +387 55 220 270;
Fax: +387 55 211 885

 

Publikacije

Preuzmite publikaciju u PDF formatu

LOD Metodologija za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva

 

Priručnik za nevladine organizacije u BiH

 

Brošura "Razvoj novih vještina za napredne opštine"

 

brosura naslovna slika

 

 

Preuzmite ReLOaD Letak

ReLOaD letak


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA