LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
 • Kreditno savjetovanje za građane

  Kreditno savjetovanje za građane

 • Pravno savjetovanje

  Pravno savjetovanje

 • Finansijsko savjetovanje

  Finansijsko savjetovanje

 • Mreža lokalnih povjerenika

  Mreža lokalnih povjerenika

 • Skupštinski INFO KUTAK

  Skupštinski INFO KUTAK

 • Ravnopravnost polova

  Ravnopravnost polova

Kreditno savjetovanje za građane

logo kr.savj

Šta da radite?

 • Ukoliko ne možete vraćati svoje kredite?
 • Kako se ponašati kada finansijska institucija promijeni uslove kreditnog ugovora?
 • Kada dužnik kome ste žirant po kreditu ne otplaćuje svoja dugovanja?
 • Kako izabrati najpovoljniji kredit sa optimalnim iznosom mjesečne rate koji može pokriti Vaša mjesečna primanja?
 • Kada su Vaša prava narušena?

Javite se nama. Mi ćemo Vam pružiti BESPLATAN savjet.

 

Pravno savjetovanje

pravnosavjetovanje
Pravno savjetovanje Saveza opština i gradova RS uspostavlјeno je sa cilјem pružanja pravne pomoći gradskim i opštinskim administracijama, kako bi se na taj način znatno  doprinijela pobolјšanju usluga koje Savez pruža jedinicama lokalne samouprave, a posredno i unapređenju usluga koje članice Saveza pružaju svojim građanima.  Pravno savjetovanje nema mandat da daje individualnu pravnu pomoć građanima. Građani se za pravni savjet mogu obratiti službama pravne pomoći koje su, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, organizovane u svakoj jedinici lokalne samouprave u RS.

Finansijsko savjetovanje

finansijskosavjetovanje

Finansijsko savjetovanje (Finansijski Help-desk) je usluga Saveza opština i gradova Republike Srpske uspostavljena 2010. godine  uz podršku  Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA). Ova usluga Saveza opština i gradova Republike Srpske namijenjena je prvenstveno opštinama i gradovima, članicama Saveza opština i gradova RS, a onda i građanima kao krajnjim korisnicima usluga jedinica lokalne samouprave.

 

Mreža lokalnih povjerenika

mrezalpovU cilju unapređenja saradnje sa članicama i pravovremenog informisanja opština i gradova u Republici Srpskoj, Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) oformio je mrežu lokalnih povjerenika.

Skupštinski INFO KUTAK

AMCS Logo
U cilju uspostavljanja čvršće saradnje između Saveza opština i gradova Republike Srpske i skupština opština/gradova, u okviru projekta „Podrška Savezima opština i gradova – AMCS“ uspostavljen je  INFO KUTAK  koji će vam pružiti informacije i dokumente relevantne za rad skupština opština/gradova.

Ravnopravnost polova

logo-gendercentarvladars12Poštovane članice,
U saradnji sa Gender centrom Vlade RS uvodimo novu rubriku koja se odnosi na oblast ravnopravnosti polova u jedinicama lokalne samouprave u RS. Na ovom mjestu naći ćete materijale koji vam mogu biti korisni, priručnike, metodologije, standarde i vodiče.
Takođe, stavićemo vam na raspolaganje i sve baze podataka koje pripremimo ili nam budu dostupne, a odnose se na oblast ravnopravnosti polova u jedinicama lokalne samouprave u RS. Očekujemo da nam se javite, dostavite svoje prijedloge i sugestije, ali i podijelite svoja iskustva i rezultate aktivnosti koje ste u vašim gradovima/opštinama preduzeli u oblasti ravnopravnosti polova.
 
Previous
Sledeća

Usluge savjetovanja iz energetske efikasnosti

obuka-energetska-efikasnost-zgrada

E-learning

Obuke 

 

Planovi integriteta za JLS

TI BIH

 

direktorijdonatora_u_bih

NajboljePrakse

Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Održan sastanak sa Odborom za lokalnu samoupravu NSRS

BANJA LUKA-U Banja Luci, u Narodnoj Skupštini Republike Srpske je 10. oktobra 2016. godine održan sastanak sa Odborom za lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srpske u okviru projekta "Podrška savezima opština i gradova".

Opširnije...

 

Terms of Reference:Trainers for the Delivery of National Training: Efficient Organisation and Effective Management of Communal Services, Preparations for Infrastructure Investment Projects

Terms of Reference: Trainers for the Delivery of National Training: Efficient Organisation and Effective Management of Communal Services, Preparations for Infrastructure Investment Projects

Opširnije...

 

Samoprocjena opštinskih finansija-MFSA

Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Svjetskom bankom implementira drugu fazu projekta ,,Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi“  koji provodi i finansira Institut Svjetske banke (World Bank Institute - WBI) u saradnji sa Vladom Republike Austrije. Program je usmjeren na jačanje kapaciteta za urbani razvoj u Jugoistočnoj Evropi.

Opširnije...

 

Obavjestenje svim jedinicama lokalne samouprave

U martu mjesecu 2016. godine Savez opština i gradova RS uputio je svim jedinicama lokalne samouprave Informaciju o povratu sredstava na ime komunalne takse za isticanje poslovnog imena. Prema navedenoj Informaciji Poreska uprava RS dostavila je svim opštinama i gradovima rješenja kojima se „Poštama Srpske“ ad Banja Luka odobrava povrat ranije naplaćenih sredstava od strane JLS na ime komunalne takse na isticanje poslovnog imena (firma) za 2012. i 2013. godinu.

Opširnije...

 

Poziv za putovanje Poljoprivreda u Njemačkoj,Holandiji i Sloveniji

Ekološko društvo Dragačevo iz Guče, Udruženje poljoprivrednika Dragačeva iz Guče, Poljoprivredno savetodavna i stručana služba Čačak, Društvo Dragačevo iz Beograda, Preduzeća: Arum iz Beograda i Solanum komerc iz Guče u saradnji sa vodećim organizacijama u Nemačkoj, Holandiji i Sloveniji, organizuju putovanje:  POLjOPRIVREDA U NEMAČKOJ, HOLANDIJI I SLOVENIJI

Opširnije...

 

U Brodu,Ugljeviku i Gradu Istočno Sarajevo održan trening na temu LOD metodologije i njene primjene

Sa ciljem detaljnijeg informisanja o načinima na koja se sredstva iz opštinskih i gradskih budžeta mogu transparentno dodjeljivati organizacijama civilnog društva, te promociji LOD metodologije, održana su 3 treninga u jedinicama lokalne samouprave koje nisu učestvovale u ranijim fazama projekta Jačanje lokalne demokratije, uz prisustvo predstavnika opštinskih službenika, predstavnika nevladinih organizacija i predstavnika lokalne skupštine.

Opširnije...

 

Poziv za dostavljanje komentara na Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju

Svim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj
Pozivamo Vas da uzmete učešće u izradi Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i da dostavite komentare na prednacrt ovog zakona, koji možete preuzeti u OVDJE.Komentare dostavite na posebnom obrascu, koji Vam takođe dostavljamo u prilogu. Molimo vas da vaše komentare i dopune dostavite Savezu opština i gradova RS najkasnije do 14.09.2016. godine (srijeda) do 16:00 časova (na e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli )
 

Aktuelni javni pozivi

Jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj
Poštovani,
Ovdje možete preuzeti informacije o aktuelnim javnim pozivima za projekte međunarodnih i drugih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za aktivnosti vezane za “Oporavak stambenog fonda nakon poplava” finansiran iz Predpristupne pomoći za 2014. godinu, Specijalne mjere za oporavak od posljedica poplava i smanjenje rizika od poplava u Bosni i Hercegovini.

Opširnije...

 

Poziv JLS za davanje mišljenja na Nacrt Pravilnika o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima

Ministarstvo saobraćaja i veza RS zatražilo je mišljenje od jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj na Nacrt Pravilnika o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima. Pozivamo opštine i gradove da dostave mišljenje na Nacrt Pravilnika do 19.avgusta 2016.godine. Nacrt Pravilnika preuzmite OVDJE..

 

Poziv opštinama i gradovima za davanje mišljenja na Nacrt Strategije upravljanja otpadom

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju zatražilo je mišljenje na Nacrt Strategije upravljanja otpadom za period 2016-2015. godina, koji možete preuzeti OVDJE .
Pozivamo opštine i gradove da najkasnije do 15.avgusta 2016.godine dostave mišljenje na dokument.
 

Dodatne konsultacije za ILO javni poziv

Kako bi zainteresovanim aplikantima omogućili što bolju pripremu i izradu koncepata projektnih prijedloga, ILO projektni ured organizuje dodatne konsultacije u sledećim mjestima:Banja Luka, Bihać, Livno, Zenica, Sarajevo, Mostar, Tuzla, Trebinje, Bijeljina i Foča. Detaljnije pogledajte ovdje..

Opširnije...

 

Najava dešavanja

Nema događanja

Opštinski praznici

Nema događanja

Kalendar dešavanja

Februar 2018
N P U S č P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Iz foto galerije

2015-03-19-...
Image Detail
2015-03-12-...
Image Detail
2015-03-18-...
Image Detail
2015-05-14-...
Image Detail
2015-05-18-...
Image Detail

Partnerstva opština - inicijative i sporazumi

logoVladaRS

logoADURS

Logo-GenderCentarVladaRS

logoNalas

 

logoUndp

giz-logo

logoKS

logo SIDA

 

oscemissiontobihlogo logo bfc     

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA