LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
 • Kreditno savjetovanje za građane

  Kreditno savjetovanje za građane

 • Pravno savjetovanje

  Pravno savjetovanje

 • Finansijsko savjetovanje

  Finansijsko savjetovanje

 • Mreža lokalnih povjerenika

  Mreža lokalnih povjerenika

 • Skupštinski INFO KUTAK

  Skupštinski INFO KUTAK

 • Ravnopravnost polova

  Ravnopravnost polova

Kreditno savjetovanje za građane

logo kr.savj

Šta da radite?

 • Ukoliko ne možete vraćati svoje kredite?
 • Kako se ponašati kada finansijska institucija promijeni uslove kreditnog ugovora?
 • Kada dužnik kome ste žirant po kreditu ne otplaćuje svoja dugovanja?
 • Kako izabrati najpovoljniji kredit sa optimalnim iznosom mjesečne rate koji može pokriti Vaša mjesečna primanja?
 • Kada su Vaša prava narušena?

Javite se nama. Mi ćemo Vam pružiti BESPLATAN savjet.

 

Pravno savjetovanje

pravnosavjetovanjeU okviru CDMA-Projekta jačanja kapaciteta asocijacija gradova i opština u BiH, Savez opština i gradova Republike Srpske, uspostavlja Pravno savjetovanje (Pravni Help-desk). Radi se o aktivnosti Saveza koja će znatno doprinijeti poboljšanju usluga koje Savez pruža jedinicama lokalne samouprave, te posredno unapređenju usluga koje članice Saveza pružaju svojim građanima.

Finansijsko savjetovanje

finansijskosavjetovanje

Finansijsko savjetovanje (Finansijski Help-desk) je usluga Saveza opština i gradova Republike Srpske uspostavljena 2010. godine  uz podršku  Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA). Ova usluga Saveza opština i gradova Republike Srpske namijenjena je prvenstveno opštinama i gradovima, članicama Saveza opština i gradova RS, a onda i građanima kao krajnjim korisnicima usluga jedinica lokalne samouprave.

 

Mreža lokalnih povjerenika

mrezalpovU cilju unapređenja saradnje sa članicama i pravovremenog informisanja opština i gradova u Republici Srpskoj, Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) oformio je mrežu lokalnih povjerenika.

Skupštinski INFO KUTAK

AMCS Logo
U cilju uspostavljanja čvršće saradnje između Saveza opština i gradova Republike Srpske i skupština opština/gradova, u okviru projekta „Podrška Savezima opština i gradova – AMCS“ uspostavljen je  INFO KUTAK  koji će vam pružiti informacije i dokumente relevantne za rad skupština opština/gradova.

Ravnopravnost polova

logo-gendercentarvladars12Poštovane članice,
U saradnji sa Gender centrom Vlade RS uvodimo novu rubriku koja se odnosi na oblast ravnopravnosti polova u jedinicama lokalne samouprave u RS. Na ovom mjestu naći ćete materijale koji vam mogu biti korisni, priručnike, metodologije, standarde i vodiče.
Takođe, stavićemo vam na raspolaganje i sve baze podataka koje pripremimo ili nam budu dostupne, a odnose se na oblast ravnopravnosti polova u jedinicama lokalne samouprave u RS. Očekujemo da nam se javite, dostavite svoje prijedloge i sugestije, ali i podijelite svoja iskustva i rezultate aktivnosti koje ste u vašim gradovima/opštinama preduzeli u oblasti ravnopravnosti polova.
 
Previous
Sledeća

Usluge savjetovanja iz energetske efikasnosti

obuka-energetska-efikasnost-zgrada

E-learning

Obuke 

 

Planovi integriteta za JLS

TI BIH

 

direktorijdonatora_u_bih

NajboljePrakse

Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Radionica Program Urbanog Partnerstva

Program urbanog partnerstva (UPP II) ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih uprava i nudi participatorne pristupe i alatke u tri programske komponente: (1) Samoprocjena finansija lokalnih uprava, (2) Društvena odgovornost i (3) Inicijativa za izgradnju integriteta. Ovakav pristup omogucava unapređenje dobrog javnog upravljanja ukljucujuci poboljšanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i povjerenje građana/ki, poslovnih subjekata i investitora.

Opširnije...

 

Najbolje prakse u zakonodavstvu lokalnih finansija

Tirana, Albanija-Regionalna radionica''Najbolje prakse u zakonodavstvu lokalnih finansija, iskustva JugoistočneEvrope i izazovi koji se nalaze pred Albanijom'' održana je u Tirani u periodu od 8.-10.2.2016.g. 

Opširnije...

 

Obaveze JLS po osnovu Zakona o porezu na nepokretnosti

Po osnovu Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.91), koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, opštine i gradovi su dužne da, najkasnije do 31. januara tekuće godine izrade i dostave Poreskoj upravi u pisanoj formi sledeće:
- Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na svojoj teritoriji i
- Odluku o visini stope poreza na nepokretnosti.

Opširnije...

 

Potpisan Memorandum o saradnji

logo savez novi1Bijeljina, 13.januar- U prostorijama SOGRS u Bijeljini, potpisan je Memorandum o saradnji između Udruženja za promociju kontrolinga ICV i Saveza opština i gradova Republike Srpske u cilju uspostavljanja saradnje na pripremi prijedloga razvojnih projekata i zajedničkog učešća u njihovoj realizaciji. Poseban akcenat biće na uključivanju slabo razvijenih i/ili nerazvijenih opština.

Opširnije...

 

Konsultativni sastanak sa opštinama

logo savez novi1Direkcija za evropske integracije u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Savezom opština i gradova Republike Srpske i Savezom opština i gradova Federacije BiH organizovala je 23. Decembra konsultativni sastanak sa jedinicama lokalne samouprave u BiH, s obzirom da IPA II sektor Konkurentnost i inovacije: lokalne strategije razvoja, kako je definisan u Indikativnom strateškom dokumentu za IPA II za BiH (2014 – 2017) uključuje podršku lokalnom nivou.

Opširnije...

 

IV Godišnja konferencija Sistema obuke za JLS

sistem obuke logoJahorina, 8.12.2015-U okviru projekta Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave – MTS, dana 8. decembra 2015.godine na Jahorini, u Hotelu Termag održana je 4. Godišnja konferencija sistema obuke za jedinice lokalne samouprave. Projekat finansira Švedska međunarodna razvojna agencija SIDA, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH – UNDP sa partnerima: Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Federalnim ministarstvom pravde, Savezom opština i gradova Republike Srpske, Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Agencijom za državnu upravu Republike Srpske i Agencijom za državnu službu FBiH.

Opširnije...

 

Održan sastanak sa Odborom za lokalnu samoupravu

logo savez novi1AMCS LogoBANJA LUKA-Dana 1. decembra 2015. godine održan je sastanak sa Odborom za lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srpske u okviru projekta "Podrška savezima opština i gradova". U cilju unapređenja saradnje između Saveza opština i gradova Republike Srpske i Odbora za lokalnu samoupravu NSRS održan je treći po redu sastanak kako bi se članovi Odbora upoznali sa zaključcima sa Konferencije predsjednika i sekretara skupština JLS koja je održana 16.11.2015,g. u Banja Luci.

Opširnije...

 

Zahtjev za povećanje granta za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine

logo savez novi1Na zahtjev i dramatičan apel načelnika nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština u Republici Srpskoj, SOGRS se obratio sa zahtjevom da se u Budžetu Republike Srpske za 2016.godinu planira grant za ove opštine u iznosu od 4.000.000 KM, s obzirom na izuzetno tešku finansijsku situaciju u ovim opštinama. SOGRS je u fazi pripreme nacrta Budžeta za 2016.godinu uputio zahtjev Ministarstvu finansija RS. S obzirom na zajedničku odgovornost Vlade Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave za stanje, perspektive i jačanje materijalnih pretpostavki za privredni i društvenih napredak lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, očekujemo da će zahtjev SOGRS biti prihvaćen.

Opširnije...

 

Jačanje integriteta u lokalnim samoupravama(SILG)

Ovdje možete preuzeti Priručnik "Uvođenje planova integriteta na lokalnom nivou"Ovaj Priručnik je namjenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i praktičarima koji u okviru svojih redovnih aktivnosti namjeravaju da rade na donošenju i  implementaciji planova integriteta odnosno antikorupcionih planova. Priručnik se naslanja na metodološke obrasce koje je propisala Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Opširnije...

 

Treća radionica "Kako do Akcionog plana energetske efikasnosti JLS-korak po korak"

logo savez novi1Banja Luka-Na osnovu potpisanog Sporazuma o pristupanju Programa  „Implementacija Zakona o energetskoj efikasnosti u RS“ između Saveza opština i gradova i sedamnaest lokalnih zajednica održana je treća  radionica pod nazivom „Kako do akcionog plana energetske efikasnosti  JLS – Korak po korak“ koja je održana  26. novembra  2015.godine u Banja Luci u hotelu Talija.

Opširnije...

 

Poziv za usluge IT eksperta za SWIS i CFM alate

Asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) objavila je Poziv za pružanje usluga IT eksperta za izdradu SWIS i CFM modela. logoNalas

Rok za prijavu je 14. decembar 2015. godine.

Više informacija  http://www.nalas.eu/News/RfP_SWIS_CFM
 

Najava dešavanja

Nema događanja

Opštinski praznici

19.08.2017.
Slava grada DOBOJ
19.08.2017.
Slava grada TREBINJE
19.08.2017.
Slava opštine PRNJAVOR
28.08.2017.
Slava i dan opštine DERVENTA
28.08.2017.
Slava i dan opštine PALE
28.08.2017.
Slava i dan opštine ČAJNIČE
28.08.2017.
Slava i dan opštine ŠEKOVIĆI

Kalendar dešavanja

Avgust 2017
N P U S č P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Iz foto galerije

2015-05-28-...
Image Detail
2015-05-18-...
Image Detail
2015-03-18-...
Image Detail
2015-05-20-...
Image Detail
2015-03-26-...
Image Detail

Partnerstva opština - inicijative i sporazumi

logoVladaRS

logoADURS

Logo-GenderCentarVladaRS

logoNalas

 

logoUndp

giz-logo

logoKS

logo SIDA

 

oscemissiontobihlogo logo bfc     

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA