LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
 • Kreditno savjetovanje za građane

  Kreditno savjetovanje za građane

 • Pravno savjetovanje

  Pravno savjetovanje

 • Finansijsko savjetovanje

  Finansijsko savjetovanje

 • Mreža lokalnih povjerenika

  Mreža lokalnih povjerenika

 • Skupštinski INFO KUTAK

  Skupštinski INFO KUTAK

 • Ravnopravnost polova

  Ravnopravnost polova

Kreditno savjetovanje za građane

logo kr.savj

Šta da radite?

 • Ukoliko ne možete vraćati svoje kredite?
 • Kako se ponašati kada finansijska institucija promijeni uslove kreditnog ugovora?
 • Kada dužnik kome ste žirant po kreditu ne otplaćuje svoja dugovanja?
 • Kako izabrati najpovoljniji kredit sa optimalnim iznosom mjesečne rate koji može pokriti Vaša mjesečna primanja?
 • Kada su Vaša prava narušena?

Javite se nama. Mi ćemo Vam pružiti BESPLATAN savjet.

 

Pravno savjetovanje

pravnosavjetovanje
Pravno savjetovanje Saveza opština i gradova RS uspostavlјeno je sa cilјem pružanja pravne pomoći gradskim i opštinskim administracijama, kako bi se na taj način znatno  doprinijela pobolјšanju usluga koje Savez pruža jedinicama lokalne samouprave, a posredno i unapređenju usluga koje članice Saveza pružaju svojim građanima.  Pravno savjetovanje nema mandat da daje individualnu pravnu pomoć građanima. Građani se za pravni savjet mogu obratiti službama pravne pomoći koje su, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, organizovane u svakoj jedinici lokalne samouprave u RS.

Finansijsko savjetovanje

finansijskosavjetovanje

Finansijsko savjetovanje (Finansijski Help-desk) je usluga Saveza opština i gradova Republike Srpske uspostavljena 2010. godine  uz podršku  Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA). Ova usluga Saveza opština i gradova Republike Srpske namijenjena je prvenstveno opštinama i gradovima, članicama Saveza opština i gradova RS, a onda i građanima kao krajnjim korisnicima usluga jedinica lokalne samouprave.

 

Mreža lokalnih povjerenika

mrezalpovU cilju unapređenja saradnje sa članicama i pravovremenog informisanja opština i gradova u Republici Srpskoj, Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) oformio je mrežu lokalnih povjerenika.

Skupštinski INFO KUTAK

AMCS Logo
U cilju uspostavljanja čvršće saradnje između Saveza opština i gradova Republike Srpske i skupština opština/gradova, u okviru projekta „Podrška Savezima opština i gradova – AMCS“ uspostavljen je  INFO KUTAK  koji će vam pružiti informacije i dokumente relevantne za rad skupština opština/gradova.

Ravnopravnost polova

logo-gendercentarvladars12Poštovane članice,
U saradnji sa Gender centrom Vlade RS uvodimo novu rubriku koja se odnosi na oblast ravnopravnosti polova u jedinicama lokalne samouprave u RS. Na ovom mjestu naći ćete materijale koji vam mogu biti korisni, priručnike, metodologije, standarde i vodiče.
Takođe, stavićemo vam na raspolaganje i sve baze podataka koje pripremimo ili nam budu dostupne, a odnose se na oblast ravnopravnosti polova u jedinicama lokalne samouprave u RS. Očekujemo da nam se javite, dostavite svoje prijedloge i sugestije, ali i podijelite svoja iskustva i rezultate aktivnosti koje ste u vašim gradovima/opštinama preduzeli u oblasti ravnopravnosti polova.
 
Previous
Sledeća

Usluge savjetovanja iz energetske efikasnosti

obuka-energetska-efikasnost-zgrada

E-learning

Obuke 

 

Planovi integriteta za JLS

TI BIH

 

direktorijdonatora_u_bih

NajboljePrakse

Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Održan trening na temu Efikasna organizacija i efikasno upravljanje komunalnim poslovima i priprema infrastrukturnih projekata

Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta “Lokalni lideri u jugoistočnoj Evropi” organizovao je jednodnevnu obuku na temu “Efikasna organizacija i efektivno upravljanje komunalnim poslovima i Priprema infrastrukturnih projekata“ sa ciljem osnaživanja liderskih i upravljačkih kompetencija donosioca odluka na lokalnom nivou i menadžera iz opština i javnih komunalnih preduzeća.

Opširnije...

 

Konferencija načelnika opština, gradonačelnika i predsjednika skupština gradova i opština Republike Srpske

BANJA LUKA- U zgradi Vlade Republike Srpske 8.aprila 2016. godine, uz podršku Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, održana je Skupština Saveza opština i gradova Republike Srpske. U okviru Skupštine održana je Konferencija grado/načelnika opština i predsjednika Skupština gradova i opština u Republici Srpskoj, koju je podržala Misija OSCE-a u BIH putem projekta "Podrška saveza opština i gradova".

Opširnije...

 

Održana 57. sjednica Predsjedništva SOGRS

BANJA LUKA-U Banja Luci je u četvrtak 07.aprila 2016.g. u 17 sati, u sali gradske uprave Grada Banja Luka održana 57. sjednica Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske. Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu Saveza za 2015.godinu i Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2015.g. sa mišljenjem Nadzornog odbora SOGRS.

 

Opširnije...

 

Formalni okviri i perspektiva razvoja socijalnog preduzetništva u Republici Srpskoj

Udruženje za promociju kontrolinga ICV, u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske i Društvom psihologa Republike Srpske, provodi projekat pod nazivom: „Podrška socijalnom preduzetništvu kroz pružanje kvalitativnih inputa za socijalni dijalog kao preduslov donošenja novog pravnog okvira u Republici Srpskoj''.

Opširnije...

 

Obavještenje Generalnog konzulata Srbije u Banja Luci

Državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije a borave na teritoriji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine (birači), informisali da mogu glasati naizborima za narodne poslanike Republike Srbije, 24. aprila 2016. godine, u Banjaluci.
Istovremeno ukazujemo  na činjenicu da birači koji imaju boravište u Republici Srpskoj, BiH, mogu preko Generalnog konzulata Republike Srbije u Banjaluci (kao i preko Ambasade Republike Srbije u Sarajevu i Generalnog konzulata R. Srbije u Mostaru), najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (02.04.2016. god.), podneti zahtev da se u Jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati na teritoriji Republike Srpske, BiH.
 

Opširnije...

 

Simpozijum gradonačelnika u okviru Programa Urbano Partnerstvo Svjetske Banke

Institut Svjetske banke (World Bank Institute - WBI) u saradnji sa Vladom Republike Austrije, odnosno Federalnim ministarstvom finansija Austrije sprovodi program usmjeren na jačanje kapaciteta za urbani razvoj u jugoistočnoj Evropi. U okviru programa održan je Simpozijum gradonačelnika, 29.februar-1.mart 2016. godine.

Opširnije...

 

Javni poziv jednicama lokalne samouprave za učešće u projektu "Lokalni integrisani razvoj"-LID

Projekat "Lokalni integrisani razvoj", u čijem Upravnom odboru je Savez opština i gradova Republike Srpske, počeo je sa radom u januaru 2016. godine. Uz uspostavu projektog tima koji će raditi na realizaciji projekta jedna od prvih aktivnosti je i odabir partnerskih jedinica lokalne samouprave.

Opširnije...

 

Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić primio delegaciju Savez

BANJA LUKA-Dvanaestog marta 2016. godine član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske dr Mladen Ivanić primio je delegaciju Saveza opština i gradova Republike Srpske koju je predvodio Mićo Mićić predsjednik Saveza.

Opširnije...

 

Radionica Program Urbanog Partnerstva

Program urbanog partnerstva (UPP II) ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih uprava i nudi participatorne pristupe i alatke u tri programske komponente: (1) Samoprocjena finansija lokalnih uprava, (2) Društvena odgovornost i (3) Inicijativa za izgradnju integriteta. Ovakav pristup omogucava unapređenje dobrog javnog upravljanja ukljucujuci poboljšanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i povjerenje građana/ki, poslovnih subjekata i investitora.

Opširnije...

 

Najbolje prakse u zakonodavstvu lokalnih finansija

Tirana, Albanija-Regionalna radionica''Najbolje prakse u zakonodavstvu lokalnih finansija, iskustva JugoistočneEvrope i izazovi koji se nalaze pred Albanijom'' održana je u Tirani u periodu od 8.-10.2.2016.g. 

Opširnije...

 

Obaveze JLS po osnovu Zakona o porezu na nepokretnosti

Po osnovu Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.91), koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, opštine i gradovi su dužne da, najkasnije do 31. januara tekuće godine izrade i dostave Poreskoj upravi u pisanoj formi sledeće:
- Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na svojoj teritoriji i
- Odluku o visini stope poreza na nepokretnosti.

Opširnije...

 

Najava dešavanja

Nema događanja

Opštinski praznici

27.01.2018.
Slava i dan opštine BILEĆA

Kalendar dešavanja

Januar 2018
N P U S č P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Iz foto galerije

2015-05-28-...
Image Detail
LLSEE-radio...
Image Detail
sajam_modri...
Image Detail
2015-05-26-...
Image Detail
2015-03-25-...
Image Detail

Partnerstva opština - inicijative i sporazumi

logoVladaRS

logoADURS

Logo-GenderCentarVladaRS

logoNalas

 

logoUndp

giz-logo

logoKS

logo SIDA

 

oscemissiontobihlogo logo bfc     

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA