Konferencija načelnika opština,gradonačelnika i predsjednika skupština gradova i opština u Republici Srpskoj

BANJA LUKA- Konferencija načelnika opština, gradonačelnika i predsjednika skupština gradova i opština u Republici Srpskoj“, održana je 02.novembra 2017.g, u Konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Banja Luci sa početkom u 12 časova. Konferencija je održana sa cilјem razmjene iskustava jedinica lokalne samouprave u vezi sa primjenom Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave. Takođe u fokusu Konferencije bila je prevencija korupcije na lokalnom nivou-uloga i iskustva jedinica lokalne samouprave.
Konferencija 2 novembar
Konferencija je organizovana uz podršku Misije OEBS u BiH putem projekta „Podrška savezima opština i gradova“, čiji je cilј jačanje veze Saveza opština i gradova Republike Srpske sa svojim članicama putem saradnje sa skupštinama opština/gradova, odnosno sa predsjednicima skupština i sekretarima skupština opština/gradova.
Konferenciji je prisustvovala i predsjednica Vlade Republike Srpske Želјka Cvijanović koja je istakla da je  zadovolјna komunikacijom koju Vlada Srpske ima sa Savezom opština i gradova, te da će Vlada nastaviti da podržava realizaciju značajnih projekata lokalnih zajednica u svim oblastima.
Cvijanovićeva je nakon početka Konferencije gradonačelnika, načelnika opština i predsjednika skupština gradova i opština u Republici Srpskoj istakla njen značaj, jer treba da promoviše dobru saradnju između lokalnih i republičkih vlasti.
„Osim toga, ovdje su danas delegirane i dvije teme značajne kako za lokalni nivo tako i za cijelu Republiku Srpsku, a riječ je o analizi primjene dva suštinska zakona kojima se uređuje život u lokalnim zajednicama, kako bi se vidjelo u kojoj mjeri i da li je potrebno da se pristupi određenom inoviranju, te da se pobolјšaju određena zaonska rješenja“, rekla je Cvijanovićeva novinarima.
Ona je istakla da je druga važna tema o kojoj je bilo riječi na Konferenciji borba protiv korupcije, koja treba da se sagledava i na lokalnom i na republičkom nivou, ali i na nivou BiH.
„Vlada je pokazala svoj odnos u teškim vremenima, kada smo kroz realizaciju našeg razvojnog programa stigli u svaku opštinu Srpske, gdje je plasirano više od 600 miliona KM  za realizaciju važnih infrastrukturnih, ali i svih ostalih značajnih  projekata u vezi sa zapošlјavanjem, podrške nakon elementranih nepogoda i svega što nas je zadesilo u tom periodu“, rekla je Cvijanovićeva.
 Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je da je ideja i cilј Ministarstva da redovno komunicira sa gradonačelnicima, načelnicima i predjsednicima skupština gradova i opština.
 „Važno nam je i njihovo mišlјenje, jer će se ovih dana napuniti godina od donošenja novog zakona o lokalnoj samoupravi, te smo želјeli da vidimo sa čim naše lokalne zajednice imaju problema godinu dana nakon stupanja na snagu novog zakona“, rekla je Rešićeva.
Prema njenim riječima, sve lokalne zajednice su svoje akte uskladile sa lokalnim zakonima, te da su problemi uglavnom prisutni u manjim lokalnim zajednicama, koje nemaju dovolјno obučenog kadra.
 „Najviše neujednačena situacija je u oblasti primjene kolektivnih ugovora, te, prema informacijama koje imam, tu nismo napravili ono što je trebalo da bude učinjeno, te ćemo kroz preporuke sugerisati lokalnim zajednicama da to što prije otklone“, rekla je Rešićeva.
Ona je ocijenila da je donošenjem novog zakona  napravlјen značajan iskorak u organizaciji i funkcionisanju lokalnih zajednica, koje se sada ne suočavaju sa blokadama, dok je unazad godinu i po dana bilo šest blokiranih lokalnih zajednica.
Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić rekao je da Savez okuplјa 64 lokalne zajednice, čije probleme i potrebe delegira Vladi Srpske. Kada je riječ o borbi protiv korupcije, Ćosić je naveo da Savez smatra da nije svaka lokalna zajednica podložna koruptivnom djelovanju, ali i da ne treba zatvoriti oči pred mogućim pojavnim oblicima. On je naveo i da će Savez imati i određene prijedloge za dio Zakona koji se odnosi na broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.
Konferenciji je prisustvovao i šef Misije OEBS - a u BiH Brus Berton, koji je  rekao  da je zadovolјstvo Misije OEBS a da pruži podršku radu Saveza opština i gradova Srpske, jer je najbolјi način da se izgradi prosperitetna BiH da se krene od lokalnih zajednica pa naviše.
Konferenciji je prisustvovalo približno 120 učesnika.
KOMENTARE Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o službenicima i namještenicima možete preuzeti putem linkova:

 

 Zaključke sa Konferencije možete preuzeti OVDJE