JAVNI POZIV za izbor izvođača obuke za izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave -odbornike u Republici Srpskoj

Na osnovu člana 5. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja za izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave, Savez opština i gradova Republike Srpske objavlјuje:
JAVNI POZIV
za izbor izvođača obuke  za izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave – odbornike u Republici Srpskoj  
 
Javni poziv se odnosi na izbor eksperata za realizaciju obuke iz oblasti „Upravlјanje lokalnim razvojem“. Cilј obuke je podizanje zainteresovanosti i upućenosti izabranih lokalnih zvaničnika (posebno odbornika) za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja lokalnih razvojnih strategija i odgovarujućih planova implementacije.
Program obuke sadrži slijedeće tematske oblasti: Klјučni aspekti sistema upravlјanja lokalnim razvojem u BiH; Kritični aspekti i procesi upravlјanja lokalnim razvojem; Uloga radnih tijela SO u upravlјanju lokalnim razvojem.
Obuke su poludnevne, a realizovaće se uz korišćenje prezentacija, diskusija i vježbi kroz rad u grupama (u skladu sa uputstvima koje će dobiti od organizatora obuke). Obuke će se održati na različitim mjestima u Republici Srpskoj, u periodu od decembra 2017.  do polovine 2018 godine.
Pravo na podnošenje prijave imaju fizička i pravna lica.
Izbor za izvođača obuke će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja za izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave i njihovim pravima i obavezama.
Potrebna dokumentacija koju kandidati moraju dostaviti je:
- biografija (CV)
- diplomu o stečenoj visokoj stručnoj spremi
- dokaz o iskustvu u pripremi i realizaciji programa obuke, ili radu u oblasti planiranja i upravlјanja lokalnim razvojem, stečeno kroz obavlјanje poslova u jedinicama lokalne samouprave ili kroz odgovarajuće konsultantsko iskustvo
- dokaz o naučnom iskustvu kao što je pisanje referata, knjiga, eseja,učešće na konferencijama, naučnim simpozijumima i sl.
- popunjeni prijavni obrazac 
izvod iz sudskog registra (za pravno lice)
 
Popunjeni prijavni obrazac uz sve potrebne dokumente, u originalu ili ovjerenoj kopiji, treba dostaviti najkasnije do 1.decembra 2017.godine.
Prijavni obrazac i detalјnije informacije o provođenju programa obuke možete preuzeti OVDJE

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Adresa na koju se podnose prijave: Savez opština i gradova Republike Srpske, Gavrila Principa 11/Nušićeva 1, 76 3000 Bijelјina sa naznakom ''za javni poziv za izvođača obuke'' ili putem e-maila na: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Za dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon 055/220-270,kontakt osoba je Sanja Krunić.