Održana radionica "Predstavljanje platforme za izradu akionih planova EE JLS"

23.3.2018.god.-Na Jahorini, u hotelu Vučko dana 23.marta 2018.godine održana je radionica „Predstavlјanje platforme za izradu akcionih planova jedinica lokalne samouprave u skladu sa izmjenama i dopunama akcionog plana energetske efikasnosti u Republici Srpskoj za period do 2018.godine".
Cilј održavanja radionice bio je da se predstavinici gradova/opština upoznaju sa principima raspodjele indikativnih cilјeva i obrascima i radnim dokumentima za pripremu akcionih planova i izvještaja o realizaciji akcionih planova JLS. Pozvani su službenici čiji opis poslova uklјučuje direktno ili indirektno bavlјenje poslovima upravlјanja energijom odnosno energetskim menadžmentom. Saveza opština i gradova RS bio je organizator radionice u saradnji sa Ministarstvom industrije energije i rudarstva RS uz podršku GIZ EE.
20180323 Radionica EE