Sastanak predstavnika komunalne policije lokalnih zajednica u Republici Srpskoj

BIJELJINA, 24.maj 2018.-Danas je u Bijeljini održan četvrti seminar Komunalne policije RS, na kojem je učestvovalo 86 komunalnih policajaca iz 32 lokalne zajednice u Srpskoj. Na agendi ovog skupa našlo se tumačenje zakona o komunalnoj policiji, te zakona o stambenim zgradama i komunalnom redu.
Zakoni koji se tiču djelovanja i rada Komunalne policije u primjeni su desetak godina, pa kako je istaknuto na seminaru koji je okupio u Bijeljini komunalne policajce iz 32 lokalne zajednice u Srpskoj, trebalo bi uraditi neke izmjene i dopune ovih zakona
Na ovom skupu povela se priča i o statusu zapuštenih i napuštenih domaćinstava i djelovanju komunalne policije u ovom slučaju.
Partner u organizaciji četvrtog po redu skupa je po prvi put Savez opština i gradova RS.
Na ovom seminaru biće sastavljen i zapisnik sa zaključcima koji će biti upućen Vladi i resornim ministarstvima na razmatranje.
IMG-561ef2665ad2ef3248195ccd095888b0-V
IMG-d4b73f325d914b3ab703e0d2aa40bd70-V
IMG-d4b73f325d914b3ab703e0d2aa40bd70-V 1
IMG-6c26592a48d9f6ce9ce0c1ed4ad024b1-V