Poziv za prijedloge projekata za lokalne zajednice

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata objavljen je u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility (HF)” za Zapadni Balkan i Tursku, tj. Projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini”.
Cilj poziva je pružanje podrške odabranim jedinicama lokalne samouprave u razvoju konkretnih odgovora za uklanjanje prepreka koje stoje na putu implementacije prava nacionalnih manjina na lokalnom nivou, kroz pomoć u vidu tematskih grantova. Kako bi se prijavili, molimo kliknite ispod:
 
Poželjno je da aplikacije budu popunjene na engleskom jeziku.