Sastanak Saveza opština i gradova Republike Srpske i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

Banjaluka, 17.jul 2018.god-Na sastanku generalnog sekretara Saveza, Ace Pantića, i Glavnog revizora Republike Srpske, Jove Radukića, održanom 17.jula 2018.godine u Banja Luci, izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom ovih institucija i usaglaženi su stavovi u vezi konkretne saradnje u narednom periodu.
S tim u vezi, dogovoreno je da se u sklopu radionica za načelnike odjeljenja za finansije opštinskih i gradskih uprava, koje će u narednom periodu organizovati Savez u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom balkanu – ReLOaD“, uvrste I teme za koje ima interes Glavna služba za reviziju.
Takođe, dogovoreno je da se pitanja buduće saradnje ove dvije institucije definišu memorandumom o saradnji, čije je potpisivanje planirano do kraja godine.
Gen sekretar sa glavnim revizorom