Održane obuke odbornika u devet jedinica lokane samouprave-ReLOaD

Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta „Jačanje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou“ koga implementira uz finansijsku podršku projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD“u periodu mart-jun, održao je preko 20 obuka odbornika u devet jedinica lokalne samouprave koje učestvuju u projektu.
Obuke odbornika održane su na tri teme:
Uvodna obuka za izabrane zvaničnike, Lokalna samouprava od A do Š
Uloga organizacija civilnog društva u transparentnoj raspodjeli sredstava iz opštinskih budžeta i
Unapređenje učešća građana i organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnom nivou
Obuka je namijenjena izabranim odbornicima sa ciljem da odbornici prepoznaju prednosti građanskog učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, da identifikuju oblike građanskog učešća i uključivanja organizacija civilnog društva u svim fazama donošenja odluka na lokalnom nivou i da prepoznaju prednosti transparentne raspodjele budžetskih sredstava. Program obuke je osmišljen tako da učesnicima pruži odgovore na praktična pitanja i izazove sa kojima se suočavaju u svome radu, a kroz razmatranje pomenutih tema.
Jedinice lokalne samouprave u kojima su održane obuke su: Bijeljina, Trebinje, Brod, Modriča, Teslić, Pale, Sokolac, Rudo i Bratunac. Svi odbornici koji su učestvovali na obukama nakon završene obuke će dobiti certifikate.
Obuka odbornika ReLOaD