Prva Konferencija ReLOaD programa

SKOPLJE-Prva konferencija Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koja je održana 20.septembra u Skoplju, okupila je preko 80 učesnika, među kojima su bili predstavnici grada Banja Luka kao i predstavnik Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Osnovni cilj konferencije je diskusija o napretku ostvarenom kroz ReLOaD program, te razmjena praksi, iskustava i naučenih lekcija među IPA korisnicama Zapadnog Balkana koje učestvuju u programu. Na Konferencija su učestvovali stručnjaci iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova", bivše jugoslavenske republike Makedonije, Crne Gore i Srbije kako bi se omogućila detaljna i ciljana diskusija o pitanjima, izazovima, inovacijama i praksama vezanim za poboljšanje saradnje između lokalnih vlasti i civilnog društva, sa fokusom na transparentnu raspodjelu sredstava organizacijama civilnog društva.
Imajući u vidu da Savez opština i gradova Republike Srpske aktivno učestvuje u projektu ReLOaD, te je učestvovao i u prehodnom projektu „Jačanje lokalne demokratije“ (LOD), ovo je bila prilika da se prenesu primjeri dobre prakse i iskustva iz opština i gradova iz Republike Srpske a o učešću u projektu i primjeni LOD metodologije.
Savez opština i gradova Republike Srpske učestvuje u trogodišnjem projektu „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu  (ReLOaD)“, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, a finansiran je od strane Evropske unije i ima za cilj da jača partnerstvo između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu, sa fokusom na unapređenje mehanizama transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva na području regije.
ReLOaD konferencija