Analiza uticaja procesa pristupanja BiH Evropskoj Uniji na jedinice lokalne samouprave

BANJA LUKA- 16.10.2018. godine u Banja Luci je organizovan je Okrugli sto pod nazivom “Analiza uticaja procesa pristupanja Bosne i Herecegovine Evropskoj Uniji na jedinice lokalne samouprave – prezentacijа izvještaja” u saradnji Saveza opština i gradova Republike Srpske, Saveza općina i gradova Federacije BiH, a u partnerstvu sa Švedskim savezom lokalnih vlasti i regiona “SALAR” koji zajednički provode Projekat “Jačanje saveza opština i gradova u Bosni i Hercegovini”, uz finansijsku podršku vlada Švedske i Švajcarske.
Jedna od bitnih aktivnosti Projekta je priprema i izrada Izvještaja o uticaju procesa pridruživanja EU na lokalne vlasti u BiH. U tu svrhu izrađene su analize uticaja na slijedeće teme: zapošljavanje i socijalna politika, regionalna politika i javne nabavke, zaštita životne sredine i komunalna politika, ruralni razvoj i iskustvo Hrvatske – uloga saveza lokalnih vlasti u procesu pridruživanja.
Osnovni cilj ovog Okruglog stola bio je upoznati sve relevantne predstavnike institucija i organizacija u čijoj su nadležnosti pomenute teme sa osnovnim nalazima našeg Izvještaja, te prikupiti komentare i korisne informacije iz različitih perspektiva.
Učesnici sastanka bili su predstavnici:Ambasada Švedske i Švajcarske u BiH, Delegacije EU u BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, nadležnih entitetskih ministarstva,kantonalnih vlasti, Saveza opština i gradova Republike Srpske/Federacije BiH, članovi resornih odbora Saveza i projektni konsultanti.
0-02-05-72b9737c865576ea7001e06008e0cc4faeafb9e3b9eb1b7a92c35db500d1692d d2097eb2