Održan Naučni skup Sinergija 2018 „LOKALNE ZAJEDNICE I MOGUĆNOST UNAPREĐENјA NјIHOVOG FUNKCIONISANјA“

BIJELJINA-XIX međunarodni naučni skup SINERGIJA pod nazivom „Lokalne zajednice i mogućnost unapređenja njihovog funkcionisanja“, održan je 02.11.2018.godine u Bijelјini, i bio je posvećen sledećim tematskim oblastima: Finansiranje jedinica lokalne samouprave; Efikasnost upravanja komunalnim poslovima; Demografski trendovi i lokalni razvoj; Turizam u funkciji lokalnog razvoja; Jezik ,književnost i kultura – izazovi i trendovi u 21.vijeku; Moderne tenologije u funkciji pametnih gradova; Elektronska uprava kao podrsticaj razvoja lokalnihh zajednica; Modeli pravn ih okvira nadležćnosti lokalnih zajednica i druge. 
U ime Saveza opština i gradova Republike Srpske na naučnom skupu se obratio i Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza, koji je govorio o temi „Uloga Saveza opština i gradova Republike Srpske u zastupanju interesa jedinica lokalne samouprave“. S tim u vezi, g.Ćosić je posebno istakao sledeće: da je Savez opština i gradova Republike Srpske partner Vladi Republike Srpske i da su po Zakonu o lokalnoj samoupravi republički organi dužni da za izmjene zakona i drugih opštih akata koji se odnose na lokalnu samupravu traže mišlјenje Saveza; da su strateški pravci lokalne samouprave u Republici Srpskoj definisani su dokumentom „Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017.-2021.godine; te da su klјučni problemi lokalnihh zajednica tiču demografskih pitanja i nedostatka finansijskih sredstava za razvojne programe i projekte; i drugo.
Posebno je naglašeno da su prioriteti lokalnih zajednica u narednom periodu uspostavlјanje održivog sistema finansiranja lokalne samouprave i dalјa fiskalna decentralizacija, kroz donošenje nekoliko sistemskih zakona: Zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave, Zakona o uravnoteženom ekonomskom razvoju, izmjene Zakona o budžetskom sistemu, izmjene Zakona o šumama i drugo.
Naučni skup SINERGIJA