Radionice u okviru projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH"

Savez opština i gradova Republike Srpske je u periodu od 9. do 12. aprila 2019. godine organizovao radionice za jedinice lokalne samouprave na temu “Moguća rješenja o mjesnim zajednicama u zakonodavstvu u oblasti lokalne samouprave u Republici Srpskoj”.
Na radionicama je predstavljen materijal koji je rezultat rada Radne grupe koja je djelovala u okviru projekta ”Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, koji finansira Vlada Švajcarske I Švedske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija- UNDP.Sastanku su prisustvovali načelnici opština, načelnici odjeljenja opšte uprave, šefovi odsjeka i koordinatori/ice za rad sa mjesnim zajednicama. Nakon održanih prezentacija , učesnici su imali priliku da iznesu komentare, prijedloge i mišljenja na predstavljeni materijal.
web 2
web 3
web 1