Obuka predstavnika organizacija civilnog društva opštine Modriča na temu Upravljanje projektnim ciklusom – PCM

MODRIČA-Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta „Jačanje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou“ organizovao je dvodnevnu obuku za predstavnike organizacija civilnog društva sa područja opštine Modriča. Aktivnosti projekta Jačanje građanskog učešća i transparentnosti na lokalnom nivou naslanjaju se na Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Obuka je održana 23. i 24. aprila 2019.godine u sali skupštine opštine Modriča. Obuci je prisustvovao 21 predstavnik organizacija civilnog društva kao i 3 službenika opštinske uprave. Obuku je pripremila i izvodila Indira Prljača akreditovani trener za Upravljanje projektnim ciklusom.
Svrha obuka je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva da osmisle i implementiraju projekte koji doprinose lokalnom razvoju i pružanju usluga. Učesnici obuke unaprjedili su znanja u oblasti osnovnih faza upravljanja projektnim ciklusom i stekli vještina u analizi problema i zainteresovanih strana kao osnove za razvijanje prijedloga projekta. Razumijevanje procesa izrade logičkog radnog okvir (LRO), plana aktivnosti i budžeta kao i razumijevanje osnovnih elemenata projektne aplikacije i uloge monitoringa i evaluacije u procesu provođenja projekta takođe su bile teme koje su obrađene u toku obuke.
Obuka Modriča web