Radionica "Održiva urbana mobilnost u JLS"

BANJA LUKA-Savez opština i gradova Republike Srpske sprovodi projekat “Podrška jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj u promociji održive urbane mobilnosti” u partnerstvu sa projektom “Održiva urbana mobilnost u jugoistočnoj Evropi – II faza” Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE), koji sprovodi GIZ u ime njemačke vlade. 
Cilj projekta je jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u oblasti planiranja održive urbane mobilnosti. U okviru pomenutog projketa održana je radionica 25. juna 2019. godine u Banja Luci u hotelu Jelena.Cilj radionice je bio bliže upoznavanje predstavnika gradova/opština sa konceptom održive urbane mobilnosti, koracima u izradi planova održive mobilnosti, kao i sa iskustvima gradova iz regiona i Evrope u ovoj oblasti. Predavači na obuci su regionalni i lokalni stručnjaci za oblast održive urbane mobilnosti.
IMG-19af575892854c5cfe5a1cc2a9596d61-V
IMG-b07100486692d457fbb53d0ed796ec8e-V