Peti poziv za dostavljanje prijedloga aplikacija za investicione projekte u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan

Evropska komisija objavila je Peti poziv za dostavlјanje prijedloga aplikacija za investicione projekte u okviru programa Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
Opšti uslovi Petog poziva za dostavlјanje prijedloga grant aplikacija za investicione projekte su kako slijedi:
zahtjev za grant sredstvima treba da bude praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već skloplјen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uklјučenih u WBIF (EBRD, EIB, CEB, KfW). Navedena međunarodna finansijska institucija mora da izrazi interes/podršku projektu koji se predlaže i da bude konsultovana pri izradi grant aplikacije;
grant aplikacija je dostupna za sektore: energija, transport, životna sredina i socijalna infrastruktura ukoliko u WBIF sektoru za koji se aplicira postoji usvojena tzv. „cjelodržavna strategijaʺ i usvojena Jedinstvena lista prioritetnih projekata. S obzirom na to da je u BiH započeta priprema Sektorske liste prioritetnih projekata za oblast Energija, moguće je aplicirati i sa projektima iz ove oblasti ukoliko dinamika izrade predmetne liste bude odgovarala rokovima i kriterijumima u okviru predmetnog poziva;
sufinansiranje kroz IPA sredstva je jedino dostupno za projekte koji se odnose na Agendu za povezivanje u sektorima Transport i Energija. U sektoru Transport prihvatlјive su isklјučivo aplikacije koje se nalaze na Osnovnoj mreži (Core Network) i ukoliko se projekat nalazi na Sektorskoj listi prioritetnih projekata u BiH za sektor Transport. U sektoru Energija (ukoliko bude ispunjen prethodno navedeni uslov) prihvatlјive su one aplikacije u kojima je pokazan regionalni uticaj, osim aplikacija vezanih za pametne energetske mreže (Smart Grids) u prenosu i distribuciji, odnosno pametnih mjerača, koje ne moraju ispunjavati navedeni uslov;
Sufinansiranje za sektore Životna sredina i Socijalna infrastruktura je jedino moguće iz sredstava bilateralnih donatora unutar Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan;
Projekti moraju da budu visokog stepena zrelosti i prioritetni za sprovođenje.
U skladu sa ranije uspostavlјenom procedurom apliciranja za sredstva WBIF u Republici Srpskoj, molimo resorna ministarstva da ovu informaciju proslijede jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima i drugim potencijalnim aplikantima iz resorne nadležnosti ministarstava, kako bi se pristupilo izradi i blagovremenom podnošenju grant aplikacija.
Podsjećamo da, u skladu sa načinom sprovođenja instrumenta WBIF u Republici Srpskoj, sve grant aplikacije koje podnose potencijalni korisnici iz Republike Srpske moraju:
imati saglasnost nadležnog resornog ministarstva po pitanju usklađenosti prijedloga sa važećim strategijama i zakonima u datoj oblasti;
imati saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske po pitanju mogućnosti zaduživanja vezanog za pojedinačni projekat;
biti kandidovani posredstvom resornog ministarstva i republičkog koordinatora.
Ukoliko dati uslovi nisu ispunjeni, grant aplikacija neće moći biti upućena u dalјu proceduru.
U skladu sa naprijed navedenim, molimo vas da sve pristigle nacrte grant aplikacija dostavite Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju, posredstvom elektronske pošte na adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , najkasnije do 3. oktobra 2019. godine.