Obilježen Dan evropske saradnje

BANJA LUKA-Dan evropske saradnje obilježen je 18.10. 2019. godine u Banjoj Luci tokom kojeg su prisutni u Kamenoj kući tvrđave Kastel imali priliku da se upoznaju sa Interreg programom prekogranične saradnje, rezultatima i iskustvima finansiranih projekata, kao i o umrežavanju potencijalnih korisnika ovog programa.
Posjetioci su u Kamenoj kući tvrđave Kastel imali priliku da učestvuju u nizu prigodnih aktivnosti, među kojima su bili interaktivna izložba i video projekcije koje su pokretali gosti uz pomoć ciklokina.
Moto ovogodišnjeg obilježavanja Evropskog dana saradnje bio je Evropa si ti (“Europe is you”), s ciljem isticanja uloge građana i lokalne zajednice u Evropskoj uniji.
Obilježavanje Evropskog dana saradnje u BiH je organizivano u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014 – 2020 kojim upravlja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, a u sprovođenju učestvuju Direkcija za evropske integracije u BiH i Kancelarija za evropske integracije u Crnoj Gori.
Evropski dan saradnje obilježava se svake godine od 2012, s ciljem da ukaže na uspjehe regionalne saradnje i važnost dobrosusjedstva kao temeljnih vrijednosti EU.