Druga ReLOaD konferencija za Zapadni Balkan „Povećanje transparentnosti i odgovornosti ka poboljšanju lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“, Tirana 8-9.oktobar 2019.g.

SKOPLJE-Naslanjajući se na iskustva prve ReLOaD konferencije za Zapadni Balkan koja je održana u Skoplju u septembru 2018. godine, i ovaj događaj je osmišljen s ciljem razmjene praksi i iskustava, naučenih lekcija na polju unaprjeđivanja transparentnosti i odgovornosti a u vezi sa finansiranjem organizacija civilnog društva na lokalnom nivou. Konferencija je okupila praktičare iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije.
Druga konferencija ReLOaD za zapadni Balkan koja je održana u Tirani predstavila je iskustva saradnje lokalnih vlasti i civilnog društva u vezi s transparentnošću procedura i jasnoćom finansiranja organizacija civilnog društva širom zapadnog Balkana. Posebna pažnja bila je posvećena zakonodavnim razlikama i sličnostima širom regije, kao i postojećim praksama i iskustvima Evropske unije.
Dvodnevnu konferenciju otvorila je gđa Romina Kuko, zamjenica ministra, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republike Albanija, gđa. Liselotte Isaksson, šefica sektora za civilno društvo i socijalnu uključenost, regionalna saradnja i programi zapadnog Balkana, GD NEAR, europska Komisija i gđa Limya Eltayeb, stalni predstavnik, UNDP Albanija.
Konferencija je okupila više od 120 praktičara iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova *, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije radi dubinskih, ciljanih rasprava o novonastalim pitanjima, izazovima, inovacijama i praksama vezanim za transparentno lokalno finansiranje OCD, omogućavanjem dobrih praksi i naučenih lekcija.
Gospođa Romina Kuko je u svom uvodnom govoru istakla "Promovisanje civilnog dijaloga i jačanje koordinacije između organizacija civilnog društva i lokalnih vlada radi uticaja na javne politike u Albaniji je prioritet za rješavanje potreba građana"
Generalni je utisak da je ReLOaD uveo standarde transparentnosti i odgovornosti u partnerskim opštinama, posebno u našim odnosima sa organizacijama civilnog društva.
Domaćin konferencije bio je Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (ReLOaD), a koorganizator UNDP-a u Albaniji. Podržana i financirana od strane Evropske unije, nastoji ojačati partnerstva između lokalnih vlasti i OCD-a zapadnog Balkana s fokusom na transparentno finansiranje OCD-a širom regije.
Slika I Druga RelOaD Konferencija za Zapadni Balkan
Slika II Druga RelOaD Konferencija za Zapadni Balkan

* Evropska unija zauzima stav da se sve reference u vezi sa Kosovom trebaju protumačiti u punoj saglasnosti sa Rezolucijom 1244 (1999) te mišljenjem Međunarodnog suda pravde u vezi sa proglašenjem nezavisnosti Kosova. Ujedinjene nacije zauzimaju stav da se reference u vezi sa Kosovom trebaju protumačiti u kontekstu rezolucije 1244 (1999) Vijeća sigurnosti.