Održana sjednica Odbora za lokalnu samoupravu i ljudske resurse SOGRS

U Kancelariji Saveza opština i gradova RS u Banja Luci, 6. juna 2013. godine održana je sjednica Odbora za lokalnu samoupravu i ljudske resurse Saveza opština i gradova RS, na kojoj su razmatrani nacrti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o statusu funkcionera u JLS u RS, kao i radna verzija „Sistema planiranja razvoja i koordinacije politika u RS“.
 
Odbor je pripremio primjedbe i prijedloge na nacrte zakona, te mišljenje na materijal Radne grupe za vertikalnu integraciju strateškog planiranja u RS i dostavio ih Predsjedništvu SOGRS na dalje razmatranje“

 

2013-06-12 odborls2

2013-06-12 odborls3

2013-06-12 odborls1

2013-06-12 odborls4

2013-06-12 odborls6