Održana sjednica Odbora za ustavna i zakonodavna pitanja SOGRS

U Kancelariji Saveza opština i gradova RS u Banja Luci, 7. juna 2013. godine održana je sjednica Odbora za ustavna i zakonodavna pitanja Saveza opština i gradova RS, na kojoj su razmatrani nacrti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o statusu funkcionera u JLS u RS, kao i radna verzija „Sistema planiranja razvoja i koordinacije politika u RS“.

Odbor je pripremio primjedbe i prijedloge na nacrte zakona, te mišljenje na materijal Radne grupe za vertikalnu integraciju strateškog planiranja u RS i dostavio ih Predsjedništvu SOGRS na dalje razmatranje“