Sprovedena javna rasprava o Radnoj verziji Zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave

U Bijeljini je 6. juna održana Javna rasprava o Radnoj verziji zakona o finansiranju lokalne samouprave, u okviru projekta“Načelnici za razvoj lokalne samouprave” koji su zajednički pokrenuli Savezi opština i gradova RS i FBiH. Pomenuta javna rasprava je prva u nizu javnih rasprava na temu predloženih zakonskih rješenja u sklopu projekta koji će se održati u šest gradova I opština Republike Srpske.

Događaju su prisutvovali predstavnici lokalnih zajednica, organizacija civilnog društva, poslovnih organizacija i drugih udruženja. Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Mićo Mićić, objasnio je  značaj i važnost izrade ovog zakona osvrnuvši se na sam cilj izrade zakona.

“Cilj izrade zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave je stvaranje suštinske decentralizacije u kojoj su prirodna bogatstva lokalne zajednice prvenstveno u funkciji građana te zajednice.”

Ovaj zakon dio je projekta “Načelnici za razvoj lokalne samouprave”  podržan od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju  (SDC) I Švajcarske Ambasade u BiH. 

2013-06-12 javnar1

2013-06-12 javnar2