Okrugli sto na temu projektnih rezultata projekta "Načelnici za razvoj"

logo savez novi1logo-sogfbihSDC
U završnoj fazi implementacije projekta „Načelnici za razvoj“, koji implementira Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije BiH , u saradnji sa Švajcarskom razvojom agencijom (SDC) 13. i 20. novembra (Jahorina, Banja Vrućica) održan je okrugli sto na teme radnih verzija Zakona o međuopštinskoj saradnji i Zakona o zaposlenima u jedinicama loklane samouprave. Na ovom sastanku prisustvovali članovi radnih grupa iz oba entiteta, resornih Odbora odnosno Komisija oba saveza, poslanici NS RS i Parlamenta FBiH, predstavnici lokalnih zajednica kao i predstavnici saveza.
U cilju izrada konačne verzije prednacrta zakona na kojima je rađeno tokom trajanja projekta diskutovano je o rješenjima iz teksta zakona i njihovoj optimizaciji i usklađivanju sa postojećim pozitivnim zakonima.

2013-12-04-pedja1

„Izrada zakona o međuopštinskoj saradnji je bitna jer jasnije reguliše odnose koji se dešavavaju na terenu s tim što bi trebalo u njega ugraditi odredbe koje bi se direktno odnosile na specifičnosti Grada Istočno Sarajevo“ naveo je Predrag Kovač načelnik opštine Istočna Ilidža."

2013-12-04-pedja2

„Mi ne znamo kada će Zakon o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave biti upućen u parlamentarnu proceduru ali definitivno je značajan i svi zajedno treba da mu posvetimo značajnu pažnju“ naveo je Radenko Čupeljić predsjednik Odbora za lokalnu samoupravu i ljudske resurse SOGRS.

2013-12-04-pedja3

2013-12-04-pedja4