Uručene nagrade za najbolje prakse u 8. krugu "Bikon Plus" projekta

beacon plus logo
27.03. 2014. godine je održana Svečana ceremonija dodjele priznanja za najbolje prakse jedinicama lokalne samouprave za 2013. godinu u 8. krugu Bikon Plus projekta. Nagradu za prvu temu „Civilna zaštita i funkcionisanje  jedinica lokalne samouprave u vanrednim situacijama“ dobili su grad Bijeljina i opština Srebrenik, nagradu za drugu temu „Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta jedinica lokalne samouprave radi privlačenja investicija  dobile su opštine Teslić, Tešanj i Kotor Varoš.
Nagrađeni za projekte na temu „Saradnja Skupština opština sa građanima u procesu donošenja odluka“ su Nevesinje i opština Stari Grad, dok je za temu „Zaštita životne sredine u funkciji održivog razvoja opštine“ nagrađena opština Žepče.
2014-03-27-bikon4

Ovaj projekat su u avgustu 2005. godine pokrenuli OSCE i Savjet Evrope, kao sredstvo identifikovanja, prepoznavanja i promovisanja inovacija i uspjeha na opštinskom nivou upravljanja. Od 2009. godine program  finansira Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS i Federalno ministarstvo pravde. Program implementiraju Savez opština i gradova RS i Savez općina i gradova Federacije BiH , dok je za organizovanje ceremonijalnog dijela projekta Bikon Plus zadužena Vlada Brčko Distrikta.

2014-03-27-bikon3

Po uzoru na Bikon šemu u Velikoj Britaniji, svake godine se biraju teme, a opštine se pozivaju da obezbijede dokaze da su postigli uspjeh u ovim oblastima. Uspješne opštine dobiju mali grant kako bi podijelile svoje najbolje prakse sa drugim opštinama, i na taj način unaprijedile sveukupan standard lokalne uprave u BiH.

2014-03-27-bikon2

2014-03-27-bikon1

 

 

Na ovom linku možete pogledati tv prilog o ceremoniji koji je emitovala RTRS, kao i RTVBN:

https://www.youtube.com/watch?v=LI3UuH2CC7A&list=UULkkbtBcK9MUh39bPB5AICg 

https://www.youtube.com/watch?v=fEdjgCgRH4Y