Tempus projekat SDTRAIN:Razvoj kurseva za lokalne zajednice

logo-tempusU sklopu redovnih aktivnosti Tempus projekta SDTRAIN razvijena je „online“ platforma za učenje na daljinu. Cilj razvoja ovakvih platformi je uvezivanje kapaciteta znanja u Republici Srpskoj, prvenstveno uvezivanje javnih univerziteta sa lokalnim zajednicama.
Sistem učenja na daljinu je vrlo moćan alat sa kojim se vrlo jednostavno dolazi do nekada vrlo bitnih informacija i obezbeđuje dobra povezanost između udaljenih institucija. Primjena ovakvog modela za uvezivanje opština i gradova BiH zajedno sa univerzitetima daje veliki efekat zbog realnih potreba koje se javljaju na lokalnom nivou po pitanju potrebnih aplikativnih znanja za pokretanje projekata i mehanizama održivog razvoja.

 

Kursevi iz obnovljivih izvora energije dostupni su na sledećim linkovima:

 http://www.sdtrain.unssa.rs.ba/

 http://www.sdtrain.ues.rs.ba/ 

 

Za pristup kursu potrebno je napraviti korisnički nalog i ulogovati se nakon čega svi materijali postaju dostupni. Nakon što se svi materijali pregledaju, moguće je izvršiti testiranje znanja iz pojedine oblasti interesovanja. Takođe, sva interesovanja i pitanja iz ove oblasti mogu se postaviti pojedinim autorima materijala. Pitanja se mogu postavljati putem elektronske pošte ili putem foruma.

Kreatori platforme za učenje na daljinu su članovi projektnog tima SDTRAIN.