Предмет: Позив за учешће у е-курсевима
 
 
 
 
Савез општина и градова Републике Српске  расписује позив за учешће на курсевима е-учења за административне раднике који обављају административне послове у области социјалне заштите у локалним самоуправама, као и за изабране званичнике - градоначелника и чланове скупштине општине/града.
 
 
Информације о курсевима е-учења
Курсеви е-учења имају за циљ јачање капацитета општина и општинске управе у области социјалне заштите примјеном приступа за пружање социјалних услуга који ће допринјети промоцији социјалне инклузије на локалном нивоу и побољшању животних услова осјетљиве категорије грађана.
С тим у вези, обезбјеђено је пет курсева е-учења који покривају следеће приступе у пружању социјалних услуга:
• Оснивање дневних центара као услуга подршке породици и услуга у заједници;
• Подизање свести у заједници за побољшање социјалних права рањивих категорија, недискриминацију и инклузију на локалном нивоу;
• Успостављање форума за социјални дијалог као партиципативни механизам за креирање локалних социјалних политика и услуга за рањиве групе;
• Оснивање мобилних тимова за пружање основних социјалних услуга угроженим категоријама у њиховом директном окружењу;
• Инклузивно управљање ризиком од катастрофа укључивањем потреба рањивих категорија у планирање активности локалних снага за управљање катастрофама.
Курсеви е-учења дио су платформе за е-учење НАЛАС и изводиће се у периоду од четири недеље на енглеском језику.
Учесници ће имати прилику да побољшају своја знања о примени приступа пружања социјалних услуга путем савремених, интерактивних, алата за учење на мрежи.
Током процеса учења, учесници ће добити подршку фацилитатора и имаће прилику да размјене искуства и знање са својим колегама из региона западног Балкана. Након успјешног завршетка курса, полазници ће добити сертификат издат од НАЛАС - Мреже удружења локалних власти југоисточне Европе.
Пет курсева ће се изводити према календару приложеном уз овај позив.
Курсеви е-учења намењени су:
 Административни службеници који обављају административне послове у области социјалне заштите, запослени у локалним самоуправама;
 професионалци који су мотивисани да примењују стечена знања и доприносе побољшању општинских политика у области социјалне заштите;
 Изабрани службеници органа локалне самоуправе (градоначелник, одборници)
 
Курсеви за е-учење су развијени и биће одржани у оквиру пројектног пројекта „Јачање локалних капацитета за спровођење Агенде 2030 и не остављати никога иза себе“ који спроводи НАЛАС у сарадњи са ГИЗ, у име Њемачког савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ).
Предности за општине које ће учествовати на курсевима е-учења (могућности за подршку у примјени приступа пружању социјалних услуга)
Општине чији ће представници успешно завршити одговарајући курс, имаће прилику да се у оквиру пројекта пријаве за стручну и финансијску подршку неопходну за успостављање приступа пружању социјалних услуга. Пројекат ће такође омогућити општинама и њиховим представницима да активно учествују у кластерима за учење које су основала удружења локалних самоуправа западног Балкана као механизме за практичну размену искустава између практичара у региону.
Процедура за регистрацију и избор учесника
Сваки заинтересовани представник општинске управе дужан је да попуни и преда пријавни образац и мотивационо писмо.
Број полазника за сваки од курсева е-учења је ограничен, међутим општине могу да одлуче да учествују у више од једног курса.
Попуњени образац пријаве треба послати електронским путем на следеће адресе: info@alvrs.com најкасније до 31. марта 2021. године.

Прилози: