У оквиру пројекта Јачање улоге мјесних заједница у БиХ изашле су 4 нове публикације на тему мјесних заједница у БиХ.
Наиме, ради се о анализираним улогама и праксама партнерских МЗ у областима заштите и спасавања, социјалне заштите, пружања услуга на локалном нивоу и анализи различитих правних статуса МЗ у БиХ. Ова 4 документа су по први пут на једном мјесту објединила важне прописе, надлежности и МЗ улоге, и показала како оне функционишу у БиХ пракси.
Публикације можете преузети овдје: