Обавјештавамо вас да је Европска комисија припремила нови формат грант апликације за техничку помоћ у оквиру инструмента Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF) (у прилогу).
 
С тим у вези, неопходно је да сви нацрти грант апликација буду израђени у новом формату.
 
Подсјећамо да је рок за достављање грант апликација (израђене у новом формату) Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу у оквиру 25. позива за техничку помоћ 21. јануар 2021. године.
 
У прилогу достављамо и Смјернице за попуњавање грант апликације и информацију о разликама у односу на претходни формат грант апликације.