У Градишци, 18.јуна 2020.године одржана је 69. сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске, на којој је у оквиру тачке дневног реда, Економски утицај пандемије ЦОВИД-19 на буџете јединица локалне самоуправе, одржана презентација „Потенцијални утицај пандемије ЦОВИД-19 на финансијско стање локалних заједница у Босни и Херцеговини-Развијање алтернативних финансијских сценарија за град Бања Лука“.

 
Савез општина и градова Републике Српске у сарадњи са Свјетском банком имплементира трећу фазу пројекта ,,Јачање капацитета јединица локалне самоуправе у Југоисточној Европи“ који проводи и финансира Институт Свјетске банке (Wорлд Банк Институте - WБИ) у сарадњи са Владом Републике Аустрије. Програм је усмјерен на јачање капацитета за урбани развој у Југоисточној Европи.

Горан Ракић, из Савеза општина и градова Републике Српске представио је Методологију по којој је рађена Анализа града Бања Лука. Наиме, услед дјеловања пандемије ЦОВИД-19 Свјетска банка развила је додатни инструмент у оквиру постојећег алата за самопроцјену општинских финансија-МФСА. За пилот општину, односно град из Републике Српске изабран је град Бања Лука. Представници града уз подршку Савеза и регионалног експерта Свјетске банке развили су документ Потенцијални утицај пандемије ЦОВИД-19 на финансијско стање локалних заједница у Босни и Херцеговини-Развијање алтернативних финансијских сценарија за град Бања Лука.