О пројекту

 Циљ пројекта: Унапређење лидерских вјештина изабраних званичника у општинама и градова Босне и Херцеговине. Програм Академија лидерства је едукативни програм који ће изабраним званичницима пружити знања и практичне савјете за успостављања квалитетне и добре управе.

Опис пројекта: Савјет Европе је септембру 2016. године започео сарадњу са два савеза општина и градова у Босни и Херцеговини а путем програма „Академија лидерства“ који је усмјерен на побољшање лидерских вјештина изабраних званичника у општинама и градовима у БиХ. Прва фаза програма имала је за циљ обуку тренера који ће у другој фази вршити обуку изабраних званичника у пилот општинама пројекта. У трећој фази пројекта општине ће имати могућност добијања подршке од стране стручњака Савјета Европе при изради одређених стратешких докумената.
Уводна радионица
15 новембра 2016 године на Јахорини организована је уводна радионица на тему “Улога лидерства изабраних званичника у органима локалне самоуправе у БиХ”. На радионици су присуствовали новоизабрани градо/начелници из Босне и Херцеговине током које је представљен програм “Академије за лидере” који ће се проводити 2017. године, а који ће проћи 20 изабраних званичника из 10 јединица локалне самоуправе.
Програм је подијељен  у три фазе од којих свака траје 3-4 дана у периоду од 6 мјесеци.
Фаза 1: Јачање личног капацитета
Фаза2: Изградња институционалних капацитета
Фаза3: Пружање лидерства у заједници
У периоду између ових фаза, учесници ће реализовати договорене лидерске задатке у својим општинама, те ће у току наредних фаза образовног циклуса извјестити о њима. Током овог програма користиће се интерактиван рад и  различите технике обуке.

 
 

Статус пројекта
 У току

Почетак пројекта
 септембар 2016.

Крај пројекта
 

Географска распрострањеност
 БиХ

Контакт особа за пројекте
 Сања Крунић

Партнери
Савез опћина и градова ФБиХ

Донатори
Савјет Европе

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео

 

 

 

Актуелности