О пројекту

 Почетком 2020.године, Савез општина и градова Републике Српске је почео са провођењем пројекта ,,Јачање локалних капацитета за имплементацију Агенде 2030 и принципа Не остављајте никога иза себе уз подршку НАЛАС-а и ГИЗ-а. У склопу пројекта спроводе се активности које су везане за тренутну социо-економску кризу узроковану пандемијом KОВИД-19, под називом ,,Брзе мјере социо-економског опоравка општина за угрожене групе у вријеме кризе KОВИД-19. Циљ пројекта је пружање подршке и помоћи најугроженијим групама становништва у Републици Српској. Општи циљ пројекта је подршка локалним самоуправама у пет партнерских економија западног Балкана да побољшају економска, социјална и културна људска права својих грађана у складу са свеобухватним принципом Агенде 2030 „Не остављајте никога иза себе“. Нови радни пакет усмјерен је на подршку брзим општинским мјерама социјалног и економског опоравка (СЕРМ) у време кризе KОВИД-19.  
Брза мјера је усмјерена на рањиве групе, по могућности повезане са тематским фокусом основних социјалних приступа и циљевима / резултатима пројекта СоРи II.
Град Бијељина је препознат као добра пракса у претходном СОРИ И пројекту што је допринијело наставку пружања подршке.
Путем брзе мјере за опоравак омогућиће се опремање Дневног центра неопходном опремом. ЈУ Центар за социјални рад у фази је отварања Дневног центра за дјецу за сметњама у развоју , просторије намјењене дјеци налазе се у склопу зграде Центра за социјални рад и дјелимично су опремљене. Овај вид помоћи омогућиће несметани рад Дневног центра и побољшати пружање услуга.
Статус пројекта
 У току реализација

Почетак пројекта
 01.05.2020

Крај пројекта
 31.04.2022

Географска распрострањеност
 Република Српска

Контакт особа за пројекат
 Сања Крунић

Партнери
 НАЛАС,Савез опћина и градова Федерације,
Стална Конференција градова и општина Србије,
Албанска асоцијација општина, Македонска асоцијација општина, Савез општина Косова

Донатори
Њемачко друштво за међународну сарадњу-ГИЗ
 

 

Публикације/Брошуре

 

 

 

Видео

 

 

 

Актуелности