77.sjednica (tematska) Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske će se održati 25.11.2022.godine u Bijeljini, sa početkom u 11
sati, u prostorijama Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Centralna tema sjednice je „Finansiranje jedinica lokalne samouprave“, koja se održava na osnovu zaključka Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, sa sjednice održane 30.03.2022.godine, da se u okviru Plana rada Saveza za 2022.godinu planira i održavanje tematskih sjednica.